ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rafina (Rafina) Longitute (Lon): 24.008 Latitute (Lat): 38.027 Altitute (Alt): Nonem, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
13/04/2024 20:10 20oC (68.0oF) 52%
NW (3100)
2b (5kt)
13/04/2024 19:40 20oC (68.0oF) 59%
NE (0500)
2b (5kt)
13/04/2024 19:10 21oC (69.8oF) 45% VARIABLE 1b (2kt)
13/04/2024 18:40 22oC (71.6oF) 42%
NW (3100)
2b (6kt)
13/04/2024 18:10 22oC (71.6oF) 45%
NW (3200)
3b (7kt)
13/04/2024 17:40 21oC (69.8oF) 55%
NNW (3300)
3b (7kt)
13/04/2024 17:10 20oC (68.0oF) 67%
NNW (3300)
3b (8kt)
13/04/2024 16:40 21oC (69.8oF) 63%
NNW (3400)
3b (10kt)
13/04/2024 15:40 21oC (69.8oF) 63%
NNW (3400)
3b (8kt)
13/04/2024 15:10 21oC (69.8oF) 59%
N (0100)
3b (8kt)
13/04/2024 14:40 21oC (69.8oF) 55%
NNE (0200)
3b (9kt)
13/04/2024 14:10 22oC (71.6oF) 52%
NNE (0200)
3b (9kt)
13/04/2024 13:40 22oC (71.6oF) 52%
NNE (0200)
3b (9kt)
13/04/2024 13:10 22oC (71.6oF) 52%
NNE (0300)
2b (6kt)
13/04/2024 12:40 21oC (69.8oF) 59%
NNE (0300)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours