ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Elliniko (Elliniko) Longitute (Lon): 23.74 Latitute (Lat): 37.89 Altitute (Alt): 43m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
01/07/2022 11:00 34oC (93.2oF) 22%
N (3600)
3b (9kt)
01/07/2022 10:00 33oC (91.4oF) 25%
NNE (0200)
3b GUSTS 5b (10ktG21kt)
01/07/2022 09:00 32oC (89.6oF) 26%
N (0100)
4b GUSTS 5b (11ktG21kt)
01/07/2022 08:00 32oC (89.6oF) 30%
N (3500)
3b (8kt)
01/07/2022 07:00 30oC (86.0oF) 32%
N (3600)
3b (10kt)
01/07/2022 06:00 29oC (84.2oF) 36%
N (3500)
3b (7kt)
01/07/2022 05:30 28oC (82.4oF) 41%
NNE (0200)
2b (6kt)
01/07/2022 05:00 28oC (82.4oF) 41%
N (3600)
2b (6kt)
01/07/2022 04:30 27oC (80.6oF) 44%
N (0100)
2b (5kt)
01/07/2022 04:00 27oC (80.6oF) 41%
NNW (3400)
2b (4kt)
01/07/2022 03:30 26oC (78.8oF) 43% VARIABLE 1b (3kt)
01/07/2022 03:00 26oC (78.8oF) 43% VARIABLE 1b (2kt)
01/07/2022 02:30 27oC (80.6oF) 38% VARIABLE 1b (3kt)
01/07/2022 02:00 27oC (80.6oF) 38%
N (0100)
2b (4kt)
01/07/2022 01:30 27oC (80.6oF) 38% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours