ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tatoi (Tatoi) Longitute (Lon): 23.78 Latitute (Lat): 38.11 Altitute (Alt): 225m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/03/2023 11:30 16oC (60.8oF) 54%
NNE (0300)
4b (14kt)
23/03/2023 11:00 16oC (60.8oF) 58%
NNE (0200)
4b (16kt)
23/03/2023 10:30 16oC (60.8oF) 58%
NNE (0200)
5b (17kt)
23/03/2023 10:00 16oC (60.8oF) 58%
N (0100)
5b (18kt)
23/03/2023 09:30 16oC (60.8oF) 58%
NNE (0300)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
23/03/2023 09:00 15oC (59.0oF) 62%
NNE (0200)
4b (14kt)
23/03/2023 08:30 14oC (57.2oF) 66%
NNE (0200)
4b (15kt)
23/03/2023 08:00 14oC (57.2oF) 66%
NNE (0300)
5b (17kt)
23/03/2023 07:30 13oC (55.4oF) 71%
NNE (0200)
4b (15kt)
23/03/2023 07:00 13oC (55.4oF) 66%
NNE (0200)
4b (13kt)
23/03/2023 06:30 13oC (55.4oF) 66%
NE (0400)
3b (10kt)
23/03/2023 06:00 12oC (53.6oF) 71%
NE (0400)
3b (9kt)
23/03/2023 05:30 10oC (50.0oF) 81%
ENE (0700)
2b (6kt)
23/03/2023 05:00 9oC (48.2oF) 81%
E (0800)
2b (4kt)
23/03/2023 04:30 8oC (46.4oF) 87%
N (3600)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours