ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tatoi (Tatoi) Longitute (Lon): 23.78 Latitute (Lat): 38.11 Altitute (Alt): 225m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/06/2022 19:00 26oC (78.8oF) 43% CALM
25/06/2022 18:00 27oC (80.6oF) 36% CALM
25/06/2022 17:30 28oC (82.4oF) 31% CALM
25/06/2022 17:00 28oC (82.4oF) 31% CALM
25/06/2022 16:30 29oC (84.2oF) 30% CALM
25/06/2022 16:00 29oC (84.2oF) 30%
S (1900)
3b (9kt)
25/06/2022 15:30 30oC (86.0oF) 28%
SSW (2000)
3b (10kt)
25/06/2022 15:00 30oC (86.0oF) 28%
SSW (2000)
3b (9kt)
25/06/2022 14:30 30oC (86.0oF) 32%
S (1900)
3b (9kt)
25/06/2022 14:00 30oC (86.0oF) 32%
SSW (2100)
3b (8kt)
25/06/2022 13:30 31oC (87.8oF) 30%
SSW (2000)
3b (10kt)
25/06/2022 13:00 31oC (87.8oF) 32%
SSW (2100)
3b (8kt)
25/06/2022 12:30 30oC (86.0oF) 39%
SSW (2100)
3b (8kt)
25/06/2022 12:00 31oC (87.8oF) 34%
S (1900)
3b (8kt)
25/06/2022 11:00 31oC (87.8oF) 34%
S (1900)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours