ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Megara (Megara) Longitute (Lon): 23.382 Latitute (Lat): 37.981 Altitute (Alt): 1m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
01/07/2022 09:00 32oC (89.6oF) 35%
NNE (0300)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
01/07/2022 08:00 31oC (87.8oF) 34%
NNE (0200)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
01/07/2022 07:00 30oC (86.0oF) 39%
N (3500)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
01/07/2022 06:00 28oC (82.4oF) 47%
NE (0500)
3b (10kt)
01/07/2022 05:00 27oC (80.6oF) 50%
NNE (0200)
3b (7kt)
30/06/2022 16:00 32oC (89.6oF) 26%
NNW (3300)
3b GUSTS 5b (9ktG19kt)
30/06/2022 15:00 32oC (89.6oF) 26%
NNW (3300)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
30/06/2022 14:00 32oC (89.6oF) 26%
NNW (3400)
3b GUSTS 6b (10ktG22kt)
30/06/2022 13:00 32oC (89.6oF) 26%
NNW (3400)
3b GUSTS 5b (7ktG17kt)
30/06/2022 12:00 33oC (91.4oF) 29%
NNW (3400)
3b GUSTS 5b (8ktG18kt)
30/06/2022 11:00 32oC (89.6oF) 30%
NNW (3300)
3b GUSTS 5b (8ktG18kt)
30/06/2022 10:00 32oC (89.6oF) 28%
SSW (2000)
3b (8kt)
30/06/2022 09:00 31oC (87.8oF) 30%
NNE (0200)
3b (10kt)
30/06/2022 08:00 30oC (86.0oF) 34%
N (0100)
3b (10kt)
30/06/2022 07:00 29oC (84.2oF) 34%
NNW (3300)
2b GUSTS 4b (5ktG15kt)

Station Observations for the last 24 hours