ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Nea Filadelfia auto (Nea Filadelfia auto) Longitute (Lon): 23.746 Latitute (Lat): 38.045 Altitute (Alt): 141m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/03/2023 11:30 19oC (66.2oF) 42%
NE (0400)
3b (7kt)
23/03/2023 11:00 17oC (62.6oF) 47%
NNE (0300)
2b GUSTS 5b (6ktG18kt)
23/03/2023 10:30 17oC (62.6oF) 44%
NNE (0200)
3b GUSTS 5b (7ktG17kt)
23/03/2023 10:00 17oC (62.6oF) 47%
NNE (0200)
3b (8kt)
23/03/2023 09:30 17oC (62.6oF) 47%
NNE (0300)
3b GUSTS 5b (7ktG18kt)
23/03/2023 09:00 16oC (60.8oF) 51%
N (0100)
3b GUSTS 5b (7ktG18kt)
23/03/2023 08:30 15oC (59.0oF) 54%
NNE (0200)
3b (7kt)
23/03/2023 08:00 15oC (59.0oF) 54%
NNE (0200)
2b (5kt)
23/03/2023 07:30 14oC (57.2oF) 62%
N (0100)
2b GUSTS 4b (6ktG16kt)
23/03/2023 07:00 14oC (57.2oF) 62%
NNE (0300)
2b (5kt)
23/03/2023 06:30 13oC (55.4oF) 66% VARIABLE 1b (3kt)
23/03/2023 06:00 10oC (50.0oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
23/03/2023 05:30 10oC (50.0oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
23/03/2023 04:30 8oC (46.4oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
23/03/2023 04:00 9oC (48.2oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours