ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Nea Filadelfia auto (Nea Filadelfia auto) Longitute (Lon): 23.746 Latitute (Lat): 38.045 Altitute (Alt): 141m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
01/04/2020 04:00 10oC (50.0oF) 81%
NNE (0300)
2b (5kt)
01/04/2020 03:30 10oC (50.0oF) 76%
NE (0400)
1b (3kt)
01/04/2020 03:00 10oC (50.0oF) 76%
NE (0500)
1b (3kt)
01/04/2020 02:00 10oC (50.0oF) 81%
NE (0400)
2b (4kt)
01/04/2020 01:30 10oC (50.0oF) 81%
NNE (0300)
2b (4kt)
01/04/2020 01:00 10oC (50.0oF) 81%
NE (0400)
1b (3kt)
01/04/2020 00:30 11oC (51.8oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
01/04/2020 00:00 11oC (51.8oF) 76%
NNE (0300)
1b (3kt)
31/03/2020 23:00 11oC (51.8oF) 76%
NNE (0300)
2b (4kt)
31/03/2020 21:30 11oC (51.8oF) 76%
NE (0500)
2b (5kt)
31/03/2020 21:00 12oC (53.6oF) 71%
NNE (0300)
2b GUSTS 5b (6ktG18kt)
31/03/2020 20:30 12oC (53.6oF) 71%
NE (0400)
2b (5kt)
31/03/2020 20:00 12oC (53.6oF) 71%
NE (0400)
2b GUSTS 4b (4ktG14kt)
31/03/2020 19:30 12oC (53.6oF) 71%
NE (0500)
2b (4kt)
31/03/2020 18:00 13oC (55.4oF) 66%
NNE (0300)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours