ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Nea Filadelfia auto (Nea Filadelfia auto) Longitute (Lon): 23.746 Latitute (Lat): 38.045 Altitute (Alt): 141m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
13/04/2024 18:30 22oC (71.6oF) 37% VARIABLE 1b (3kt)
13/04/2024 18:00 22oC (71.6oF) 40% VARIABLE 1b (2kt)
13/04/2024 17:30 22oC (71.6oF) 37% VARIABLE 1b (2kt)
13/04/2024 17:00 23oC (73.4oF) 35% VARIABLE 1b (3kt)
13/04/2024 16:30 24oC (75.2oF) 33%
NE (0400)
1b (3kt)
13/04/2024 16:00 24oC (75.2oF) 33%
NNE (0300)
2b (5kt)
13/04/2024 15:30 25oC (77.0oF) 31%
NNE (0300)
2b (5kt)
13/04/2024 15:00 25oC (77.0oF) 31%
NNE (0200)
2b (6kt)
13/04/2024 14:00 26oC (78.8oF) 27%
NNE (0200)
2b (6kt)
13/04/2024 13:30 27oC (80.6oF) 25%
NNE (0300)
2b (6kt)
13/04/2024 13:00 27oC (80.6oF) 25%
NNE (0300)
3b GUSTS 5b (7ktG19kt)
13/04/2024 12:30 27oC (80.6oF) 27%
NNE (0300)
3b (7kt)
13/04/2024 12:00 27oC (80.6oF) 27%
NNE (0300)
2b (6kt)
13/04/2024 11:30 27oC (80.6oF) 29%
NNE (0300)
2b GUSTS 5b (6ktG17kt)
13/04/2024 11:00 27oC (80.6oF) 29%
NNE (0300)
3b GUSTS 5b (7ktG18kt)

Station Observations for the last 24 hours