ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Oaka (Oaka) Longitute (Lon): 23.784 Latitute (Lat): 38.038 Altitute (Alt): 186m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/03/2023 11:30 18oC (64.4oF) 44%
NNE (0300)
2b (5kt)
23/03/2023 11:00 17oC (62.6oF) 47%
NNE (0200)
2b (6kt)
23/03/2023 10:30 17oC (62.6oF) 47%
N (0100)
3b (7kt)
23/03/2023 10:00 17oC (62.6oF) 47%
N (3600)
2b (5kt)
23/03/2023 09:30 17oC (62.6oF) 47%
N (0100)
2b (5kt)
23/03/2023 09:00 16oC (60.8oF) 54%
NNE (0200)
2b (5kt)
23/03/2023 08:30 15oC (59.0oF) 54%
NNE (0200)
2b (6kt)
23/03/2023 08:00 15oC (59.0oF) 58%
N (3600)
2b (6kt)
23/03/2023 07:30 14oC (57.2oF) 62%
N (3500)
2b (5kt)
23/03/2023 07:00 14oC (57.2oF) 62%
N (0100)
2b (6kt)
23/03/2023 06:30 14oC (57.2oF) 66%
NNE (0200)
1b (3kt)
23/03/2023 06:00 13oC (55.4oF) 66%
NNE (0200)
1b (3kt)
23/03/2023 05:30 11oC (51.8oF) 76% VARIABLE 1b (2kt)
23/03/2023 05:00 9oC (48.2oF) 81% CALM
23/03/2023 04:30 9oC (48.2oF) 75% VARIABLE 1b (1kt)

Station Observations for the last 24 hours