ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Oaka (Oaka) Longitute (Lon): 23.784 Latitute (Lat): 38.038 Altitute (Alt): 186m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
02/07/2022 05:00 28oC (82.4oF) 38% CALM
02/07/2022 04:30 27oC (80.6oF) 38% CALM
02/07/2022 04:00 25oC (77.0oF) 46% CALM
02/07/2022 03:30 25oC (77.0oF) 46% CALM
02/07/2022 03:00 25oC (77.0oF) 46% CALM
02/07/2022 02:30 26oC (78.8oF) 41% CALM
02/07/2022 02:00 26oC (78.8oF) 41% VARIABLE 1b (2kt)
02/07/2022 01:30 26oC (78.8oF) 41% VARIABLE 1b (2kt)
02/07/2022 01:00 26oC (78.8oF) 41% VARIABLE 1b (2kt)
02/07/2022 00:30 26oC (78.8oF) 41% CALM
02/07/2022 00:00 26oC (78.8oF) 38% CALM
01/07/2022 23:30 27oC (80.6oF) 36% VARIABLE 1b (2kt)
01/07/2022 23:00 26oC (78.8oF) 33% CALM
01/07/2022 22:30 26oC (78.8oF) 33% CALM
01/07/2022 22:00 26oC (78.8oF) 35% CALM

Station Observations for the last 24 hours