ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kotroni (Kotroni) Longitute (Lon): 23.952 Latitute (Lat): 38.14 Altitute (Alt): 217m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
13/03/2023 12:30 11oC (51.8oF) 46%
NNE (0200)
5b GUSTS 7b (18ktG29kt)

Station Observations for the last 24 hours