ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
04/07/2020 05:33 29oC (84.2oF) 44% VARIABLE 1b (1kt)
04/07/2020 05:20 27oC (80.6oF) 50% VARIABLE 1b (1kt)
04/07/2020 04:50 25oC (77.0oF) 60% VARIABLE 1b (1kt)
04/07/2020 04:38 24oC (75.2oF) 64%
WSW (2500)
1b (1kt)
04/07/2020 04:20 22oC (71.6oF) 68% CALM
04/07/2020 03:50 19oC (66.2oF) 77%
W (2800)
1b (2kt)
04/07/2020 03:20 20oC (68.0oF) 72% VARIABLE 1b (1kt)
04/07/2020 02:50 20oC (68.0oF) 77%
WSW (2500)
1b (2kt)
04/07/2020 02:20 20oC (68.0oF) 77%
WSW (2500)
1b (3kt)
04/07/2020 01:50 20oC (68.0oF) 77%
W (2700)
1b (3kt)
04/07/2020 01:20 20oC (68.0oF) 77% VARIABLE 1b (1kt)
04/07/2020 00:50 20oC (68.0oF) 77% VARIABLE 1b (1kt)
04/07/2020 00:20 21oC (69.8oF) 68%
W (2700)
1b (2kt)
03/07/2020 23:50 21oC (69.8oF) 68%
W (2800)
1b (2kt)
03/07/2020 23:20 22oC (71.6oF) 64%
W (2800)
1b (1kt)

Station Observations for the last 24 hours