ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/02/2020 00:20 6oC (42.8oF) 70% VARIABLE 1b (2kt)
21/02/2020 23:50 8oC (46.4oF) 61%
NW (3200)
2b (5kt)
21/02/2020 23:20 8oC (46.4oF) 65%
NNW (3300)
3b (7kt)
21/02/2020 22:50 7oC (44.6oF) 70%
N (3500)
2b (4kt)
21/02/2020 22:20 8oC (46.4oF) 65%
N (3600)
2b (5kt)
21/02/2020 21:50 8oC (46.4oF) 65%
N (3500)
2b (6kt)
21/02/2020 21:20 7oC (44.6oF) 70%
NNW (3300)
2b (5kt)
21/02/2020 20:50 8oC (46.4oF) 61%
WNW (2900)
2b (4kt)
21/02/2020 20:20 8oC (46.4oF) 61%
NW (3100)
3b (7kt)
21/02/2020 19:50 9oC (48.2oF) 57%
NW (3100)
2b (5kt)
21/02/2020 19:20 9oC (48.2oF) 57%
NW (3100)
2b (6kt)
21/02/2020 18:50 9oC (48.2oF) 61%
NW (3200)
3b (8kt)
21/02/2020 18:20 9oC (48.2oF) 61%
NNW (3300)
3b (9kt)
21/02/2020 17:50 9oC (48.2oF) 61%
NW (3200)
2b (6kt)
21/02/2020 17:20 9oC (48.2oF) 61%
WNW (3000)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours