ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/09/2019 23:20 18oC (64.4oF) 51%
NNE (0200)
3b (10kt)
21/09/2019 22:50 18oC (64.4oF) 48%
N (0100)
3b (9kt)
21/09/2019 22:20 18oC (64.4oF) 44%
N (3600)
2b (6kt)
21/09/2019 21:50 18oC (64.4oF) 44%
N (3600)
3b (10kt)
21/09/2019 21:20 18oC (64.4oF) 41%
N (0100)
2b (5kt)
21/09/2019 20:50 19oC (66.2oF) 39%
N (0100)
4b (12kt)
21/09/2019 20:20 19oC (66.2oF) 39%
N (3600)
3b (10kt)
21/09/2019 19:50 19oC (66.2oF) 39%
N (0100)
3b (10kt)
21/09/2019 19:20 19oC (66.2oF) 39%
N (3500)
4b (11kt)
21/09/2019 18:50 19oC (66.2oF) 39%
N (3500)
4b (11kt)
21/09/2019 18:20 19oC (66.2oF) 36%
NNW (3400)
3b (10kt)
21/09/2019 17:50 19oC (66.2oF) 36%
N (3500)
3b (10kt)
21/09/2019 17:20 20oC (68.0oF) 29%
N (3500)
3b (10kt)
21/09/2019 16:50 20oC (68.0oF) 27%
N (3500)
4b (11kt)
21/09/2019 16:20 21oC (69.8oF) 26%
N (3600)
4b (14kt)

Station Observations for the last 24 hours