ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/09/2020 12:20 28oC (82.4oF) 38%
E (1000)
3b (7kt)
23/09/2020 11:50 28oC (82.4oF) 38%
E (0900)
2b (6kt)
23/09/2020 11:20 27oC (80.6oF) 41%
E (0900)
3b (7kt)
23/09/2020 10:50 27oC (80.6oF) 41%
E (0900)
2b (6kt)
23/09/2020 10:20 27oC (80.6oF) 41%
E (0800)
2b (5kt)
23/09/2020 09:50 27oC (80.6oF) 44%
ENE (0700)
2b (6kt)
23/09/2020 09:20 27oC (80.6oF) 44% VARIABLE 1b (3kt)
23/09/2020 08:50 26oC (78.8oF) 46% VARIABLE 1b (3kt)
23/09/2020 08:20 25oC (77.0oF) 49% VARIABLE 1b (3kt)
23/09/2020 07:50 24oC (75.2oF) 56% VARIABLE 1b (2kt)
23/09/2020 07:20 24oC (75.2oF) 60% VARIABLE 1b (3kt)
23/09/2020 06:50 23oC (73.4oF) 64% VARIABLE 1b (2kt)
23/09/2020 06:20 22oC (71.6oF) 68% VARIABLE 1b (1kt)
23/09/2020 05:50 20oC (68.0oF) 77% VARIABLE 1b (1kt)
23/09/2020 05:20 19oC (66.2oF) 77%
WSW (2500)
1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours