ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/03/2021 19:20 11oC (51.8oF) 71% VARIABLE 1b (1kt)
05/03/2021 18:50 11oC (51.8oF) 71%
S (1800)
1b (3kt)
05/03/2021 18:20 13oC (55.4oF) 62%
WSW (2400)
2b (4kt)
05/03/2021 17:50 13oC (55.4oF) 62%
WSW (2500)
2b (5kt)
05/03/2021 17:20 14oC (57.2oF) 62%
SW (2300)
2b (6kt)
05/03/2021 16:50 14oC (57.2oF) 62%
SW (2200)
3b (8kt)
05/03/2021 16:20 14oC (57.2oF) 66%
SW (2200)
3b (9kt)
05/03/2021 15:50 14oC (57.2oF) 66%
SSW (2100)
3b (10kt)
05/03/2021 15:20 16oC (60.8oF) 51%
SSW (2000)
4b (12kt)
05/03/2021 14:50 17oC (62.6oF) 51%
SSW (2000)
4b (14kt)
05/03/2021 14:20 16oC (60.8oF) 54%
SSW (2000)
4b (13kt)
05/03/2021 13:50 18oC (64.4oF) 44%
SSW (2000)
3b (10kt)
05/03/2021 13:20 18oC (64.4oF) 48%
S (1900)
4b (14kt)
05/03/2021 12:50 19oC (66.2oF) 36%
SSW (2100)
4b (11kt)
05/03/2021 12:20 18oC (64.4oF) 39%
SSW (2000)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours