ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/10/2021 16:50 14oC (57.2oF) 54%
N (3500)
3b (10kt)
25/10/2021 16:20 14oC (57.2oF) 54%
N (3600)
4b (15kt)
25/10/2021 15:50 14oC (57.2oF) 54%
N (3500)
4b GUSTS 6b (12ktG22kt)
25/10/2021 15:20 15oC (59.0oF) 50%
N (3500)
4b (14kt)
25/10/2021 14:50 15oC (59.0oF) 47%
N (3600)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
25/10/2021 14:20 15oC (59.0oF) 50%
NNE (0200)
5b (21kt)
25/10/2021 13:50 15oC (59.0oF) 54%
NNE (0300)
5b (21kt)
25/10/2021 13:20 16oC (60.8oF) 47%
NNE (0300)
6b GUSTS 8b (24ktG36kt)
25/10/2021 12:50 16oC (60.8oF) 51%
NNE (0300)
6b GUSTS 7b (22ktG32kt)
25/10/2021 12:20 16oC (60.8oF) 51%
NNE (0300)
6b (24kt)
25/10/2021 11:50 16oC (60.8oF) 51%
NNE (0300)
6b (26kt)
25/10/2021 11:20 16oC (60.8oF) 51%
N (3600)
5b GUSTS 7b (21ktG31kt)
25/10/2021 10:50 17oC (62.6oF) 44%
N (3600)
5b GUSTS 7b (19ktG29kt)
25/10/2021 10:20 16oC (60.8oF) 47%
N (0100)
5b GUSTS 7b (19ktG30kt)
25/10/2021 09:50 16oC (60.8oF) 47%
N (0100)
5b GUSTS 7b (20ktG33kt)

Station Observations for the last 24 hours