ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
29/05/2024 02:20 14oC (57.2oF) 62%
NNE (0200)
1b (3kt)
29/05/2024 01:50 14oC (57.2oF) 62% CALM
29/05/2024 01:20 14oC (57.2oF) 62% CALM
29/05/2024 00:50 15oC (59.0oF) 58% CALM
29/05/2024 00:20 16oC (60.8oF) 54% VARIABLE 1b (2kt)
28/05/2024 23:50 15oC (59.0oF) 58% CALM
28/05/2024 22:50 16oC (60.8oF) 54% CALM
28/05/2024 22:20 17oC (62.6oF) 51% VARIABLE 1b (1kt)
28/05/2024 21:50 17oC (62.6oF) 55% VARIABLE 1b (1kt)
28/05/2024 21:20 17oC (62.6oF) 55% VARIABLE 1b (2kt)
28/05/2024 20:50 18oC (64.4oF) 55%
NE (0400)
1b (2kt)
28/05/2024 20:20 19oC (66.2oF) 51% CALM
28/05/2024 19:50 18oC (64.4oF) 55%
W (2700)
1b (2kt)
28/05/2024 19:20 18oC (64.4oF) 55% VARIABLE 1b (1kt)
28/05/2024 18:50 20oC (68.0oF) 52% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours