ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
01/04/2020 17:20 13oC (55.4oF) 76%
ESE (1100)
2b (4kt)
01/04/2020 16:50 13oC (55.4oF) 76%
ESE (1100)
2b (5kt)
01/04/2020 16:20 13oC (55.4oF) 71%
ESE (1200)
2b (5kt)
01/04/2020 15:50 13oC (55.4oF) 71%
ESE (1200)
3b (7kt)
01/04/2020 15:20 13oC (55.4oF) 71%
ESE (1200)
3b (8kt)
01/04/2020 14:50 14oC (57.2oF) 66%
ESE (1100)
3b (7kt)
01/04/2020 14:20 14oC (57.2oF) 66%
SE (1300)
3b (8kt)
01/04/2020 13:50 14oC (57.2oF) 66%
SE (1400)
3b (7kt)
01/04/2020 13:20 14oC (57.2oF) 62%
E (1000)
2b (5kt)
01/04/2020 12:50 15oC (59.0oF) 62%
E (0900)
2b (5kt)
01/04/2020 12:20 14oC (57.2oF) 62%
ESE (1100)
2b (6kt)
01/04/2020 11:50 15oC (59.0oF) 58%
E (0900)
3b (8kt)
01/04/2020 11:20 15oC (59.0oF) 58%
ENE (0600)
3b (7kt)
01/04/2020 10:50 14oC (57.2oF) 58%
NE (0500)
4b (11kt)
01/04/2020 10:21 14oC (57.2oF) 58%
NE (0400)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours