ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/07/2019 11:50 32oC (89.6oF) 25%
NNE (0200)
6b (24kt)
22/07/2019 11:20 32oC (89.6oF) 25%
N (3600)
5b (20kt)
22/07/2019 10:50 33oC (91.4oF) 25%
N (0100)
5b GUSTS 7b (17ktG28kt)
22/07/2019 10:20 32oC (89.6oF) 26%
N (0100)
5b (21kt)
22/07/2019 09:50 31oC (87.8oF) 32%
NNE (0200)
5b (21kt)
22/07/2019 09:20 30oC (86.0oF) 34%
NNE (0300)
5b (18kt)
22/07/2019 08:50 30oC (86.0oF) 36%
NNE (0200)
5b (19kt)
22/07/2019 08:20 30oC (86.0oF) 36%
NNE (0200)
5b (18kt)
22/07/2019 07:50 30oC (86.0oF) 36%
NNE (0200)
5b (19kt)
22/07/2019 07:20 30oC (86.0oF) 32%
NNE (0200)
5b (17kt)
22/07/2019 06:50 30oC (86.0oF) 30%
NNE (0200)
4b GUSTS 6b (15ktG26kt)
22/07/2019 06:20 29oC (84.2oF) 32%
NNE (0200)
4b (14kt)
22/07/2019 05:50 29oC (84.2oF) 30%
N (3600)
3b (9kt)
22/07/2019 05:20 28oC (82.4oF) 31%
N (0100)
3b (8kt)
22/07/2019 04:50 28oC (82.4oF) 31% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours