ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
06/12/2023 17:20 14oC (57.2oF) 66% VARIABLE 1b (1kt)
06/12/2023 16:50 15oC (59.0oF) 58%
W (2800)
2b (5kt)
06/12/2023 16:20 15oC (59.0oF) 62% VARIABLE 1b (3kt)
06/12/2023 15:50 15oC (59.0oF) 58% VARIABLE 1b (3kt)
06/12/2023 15:20 16oC (60.8oF) 54%
SE (1300)
2b (5kt)
06/12/2023 14:50 16oC (60.8oF) 58%
WNW (2900)
3b (7kt)
06/12/2023 14:20 17oC (62.6oF) 51%
W (2800)
4b (13kt)
06/12/2023 13:50 17oC (62.6oF) 55%
W (2800)
4b (11kt)
06/12/2023 13:20 18oC (64.4oF) 48%
W (2800)
3b (10kt)
06/12/2023 12:50 18oC (64.4oF) 51%
WNW (2900)
3b (8kt)
06/12/2023 12:20 18oC (64.4oF) 55%
WNW (3000)
3b (9kt)
06/12/2023 11:50 18oC (64.4oF) 59%
W (2800)
3b (8kt)
06/12/2023 11:20 17oC (62.6oF) 58%
W (2600)
3b (9kt)
06/12/2023 10:50 17oC (62.6oF) 67%
W (2700)
2b (6kt)
06/12/2023 09:50 17oC (62.6oF) 67%
WSW (2400)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours