ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/05/2023 02:50 20oC (68.0oF) 59%
NNE (0200)
2b (4kt)
28/05/2023 02:20 20oC (68.0oF) 59%
N (3500)
3b (8kt)
28/05/2023 01:50 20oC (68.0oF) 59%
N (3500)
3b (7kt)
28/05/2023 01:20 20oC (68.0oF) 59%
N (3500)
4b (11kt)
28/05/2023 00:50 20oC (68.0oF) 55%
N (3500)
4b (11kt)
28/05/2023 00:20 20oC (68.0oF) 55%
N (3500)
4b (12kt)
27/05/2023 23:50 21oC (69.8oF) 52%
N (3500)
3b (10kt)
27/05/2023 23:20 21oC (69.8oF) 52%
NNW (3400)
4b (13kt)
27/05/2023 22:50 21oC (69.8oF) 52%
NNW (3300)
2b (5kt)
27/05/2023 22:20 21oC (69.8oF) 52%
NW (3100)
3b (9kt)
27/05/2023 21:50 21oC (69.8oF) 52%
NNW (3400)
4b (13kt)
27/05/2023 21:20 21oC (69.8oF) 52%
N (3500)
4b (12kt)
27/05/2023 20:50 21oC (69.8oF) 52%
NNW (3300)
3b (8kt)
27/05/2023 20:20 22oC (71.6oF) 49%
NNW (3400)
3b (9kt)
27/05/2023 19:50 21oC (69.8oF) 52%
N (3500)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours