ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
30/09/2022 15:50 27oC (80.6oF) 33%
ESE (1200)
1b (3kt)
30/09/2022 15:20 29oC (84.2oF) 30%
ESE (1100)
2b (5kt)
30/09/2022 14:50 28oC (82.4oF) 38%
ESE (1100)
2b (5kt)
30/09/2022 14:20 29oC (84.2oF) 41%
E (1000)
3b (8kt)
30/09/2022 13:50 29oC (84.2oF) 39%
E (1000)
3b (9kt)
30/09/2022 13:20 30oC (86.0oF) 32%
SE (1300)
3b (8kt)
30/09/2022 12:50 30oC (86.0oF) 32%
SE (1300)
3b (9kt)
30/09/2022 12:20 30oC (86.0oF) 32%
ESE (1100)
2b (5kt)
30/09/2022 11:50 29oC (84.2oF) 34%
ESE (1100)
2b (6kt)
30/09/2022 11:20 29oC (84.2oF) 32%
E (0800)
3b (9kt)
30/09/2022 10:50 29oC (84.2oF) 32%
E (0800)
3b (7kt)
30/09/2022 10:20 29oC (84.2oF) 34%
E (0900)
3b (7kt)
30/09/2022 09:50 28oC (82.4oF) 41%
E (0900)
2b (6kt)
30/09/2022 09:20 27oC (80.6oF) 41%
ESE (1100)
3b (7kt)
30/09/2022 08:50 27oC (80.6oF) 47%
ESE (1100)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours