ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/02/2023 06:50 9oC (48.2oF) 61% VARIABLE 1b (1kt)
03/02/2023 06:20 6oC (42.8oF) 75%
WNW (3000)
2b (5kt)
03/02/2023 05:50 5oC (41.0oF) 75%
W (2700)
2b (6kt)
03/02/2023 05:20 6oC (42.8oF) 70%
WNW (2900)
2b (6kt)
03/02/2023 04:50 5oC (41.0oF) 75%
SW (2300)
1b (3kt)
03/02/2023 04:20 4oC (39.2oF) 80% VARIABLE 1b (1kt)
03/02/2023 03:50 4oC (39.2oF) 75%
W (2600)
1b (3kt)
03/02/2023 03:20 4oC (39.2oF) 80%
WNW (2900)
2b (4kt)
03/02/2023 02:50 6oC (42.8oF) 70%
NW (3100)
1b (3kt)
03/02/2023 02:20 5oC (41.0oF) 75%
W (2700)
2b (6kt)
03/02/2023 01:50 5oC (41.0oF) 80%
WNW (2900)
2b (4kt)
03/02/2023 01:20 6oC (42.8oF) 75%
W (2800)
2b (4kt)
03/02/2023 00:50 5oC (41.0oF) 75% VARIABLE 1b (3kt)
03/02/2023 00:20 7oC (44.6oF) 75% VARIABLE 1b (1kt)
02/02/2023 23:50 6oC (42.8oF) 75% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours