ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Shinias (Shinias) Longitute (Lon): 24.015 Latitute (Lat): 38.142 Altitute (Alt): 4m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/11/2021 11:00 19oC (66.2oF) 27% CALM
27/11/2021 09:30 20oC (68.0oF) 25%
S (1700)
2b (6kt)
27/11/2021 09:00 20oC (68.0oF) 25%
S (1900)
2b (5kt)
27/11/2021 08:00 18oC (64.4oF) 29% CALM

Station Observations for the last 24 hours