ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Olympic Swimming Center/Athens Center (Olympic Swimming Center/Athens Center) Longitute (Lon): 23.731 Latitute (Lat): 37.968 Altitute (Alt): 75m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/03/2023 06:20 14oC (57.2oF) 58%
ENE (0600)
2b (4kt)
23/03/2023 06:00 14oC (57.2oF) 62% VARIABLE 1b (2kt)
23/03/2023 05:30 9oC (48.2oF) 81% CALM
23/03/2023 03:00 10oC (50.0oF) 70% CALM
23/03/2023 00:00 12oC (53.6oF) 61% VARIABLE 1b (2kt)
22/03/2023 23:30 13oC (55.4oF) 58% VARIABLE 1b (2kt)
22/03/2023 22:50 13oC (55.4oF) 58%
NE (0500)
2b (4kt)
22/03/2023 22:00 13oC (55.4oF) 54%
NNE (0200)
1b (3kt)
22/03/2023 21:30 13oC (55.4oF) 58%
NNE (0200)
1b (3kt)
22/03/2023 20:50 13oC (55.4oF) 62%
ENE (0600)
2b (5kt)
22/03/2023 20:20 13oC (55.4oF) 66%
NE (0500)
2b (4kt)
22/03/2023 19:50 14oC (57.2oF) 62% VARIABLE 1b (3kt)
22/03/2023 19:20 14oC (57.2oF) 62%
ENE (0700)
2b (4kt)
22/03/2023 19:00 14oC (57.2oF) 62% VARIABLE 1b (3kt)
22/03/2023 18:30 14oC (57.2oF) 62% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours