ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Elefsina (Elefsina) Longitute (Lon): 23.56 Latitute (Lat): 38.06 Altitute (Alt): 20m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
06/12/2023 17:50 16oC (60.8oF) 58%
NW (3100)
2b (6kt)
06/12/2023 17:20 16oC (60.8oF) 58%
WNW (3000)
2b (5kt)
06/12/2023 16:50 16oC (60.8oF) 54%
WNW (2900)
2b (6kt)
06/12/2023 16:20 16oC (60.8oF) 58%
N (3600)
2b (4kt)
06/12/2023 15:50 16oC (60.8oF) 58%
N (3600)
2b (4kt)
06/12/2023 15:20 16oC (60.8oF) 54%
NNW (3300)
2b (5kt)
06/12/2023 14:50 17oC (62.6oF) 51%
WNW (3000)
2b (6kt)
06/12/2023 14:20 17oC (62.6oF) 51%
WNW (3000)
2b (6kt)
06/12/2023 13:50 18oC (64.4oF) 48%
NNW (3300)
2b (6kt)
06/12/2023 13:20 18oC (64.4oF) 48%
WNW (3000)
2b (6kt)
06/12/2023 12:50 18oC (64.4oF) 51%
WNW (2900)
4b (12kt)
06/12/2023 12:20 18oC (64.4oF) 51%
W (2800)
3b (10kt)
06/12/2023 11:50 18oC (64.4oF) 51%
WNW (3000)
3b (10kt)
06/12/2023 11:20 18oC (64.4oF) 59%
WNW (3000)
3b (8kt)
06/12/2023 10:50 18oC (64.4oF) 59%
WNW (3000)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours