ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Lavrio (Lavrio) Longitute (Lon): 24.052 Latitute (Lat): 37.71 Altitute (Alt): 27m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
02/07/2022 04:50 28oC (82.4oF) 44%
N (3500)
4b (16kt)
02/07/2022 04:20 27oC (80.6oF) 53%
N (3600)
3b (8kt)
02/07/2022 03:50 26oC (78.8oF) 60%
N (3600)
3b (9kt)
02/07/2022 03:20 27oC (80.6oF) 44%
N (3500)
5b (17kt)
02/07/2022 03:00 27oC (80.6oF) 44%
N (3500)
5b (18kt)
02/07/2022 02:30 27oC (80.6oF) 47%
N (3500)
4b (16kt)
02/07/2022 02:00 26oC (78.8oF) 57%
N (3500)
4b (14kt)
02/07/2022 01:30 26oC (78.8oF) 60%
N (0100)
4b (13kt)
02/07/2022 00:50 26oC (78.8oF) 57%
N (3600)
3b (10kt)
02/07/2022 00:00 27oC (80.6oF) 57%
N (3600)
3b GUSTS 5b (9ktG20kt)
01/07/2022 23:20 29oC (84.2oF) 32%
NNW (3400)
4b (14kt)
01/07/2022 22:50 29oC (84.2oF) 30%
NNW (3400)
4b (14kt)
01/07/2022 22:30 29oC (84.2oF) 30%
NNW (3400)
4b (11kt)
01/07/2022 22:00 29oC (84.2oF) 28%
NNW (3400)
4b (11kt)
01/07/2022 21:30 29oC (84.2oF) 30%
NNW (3400)
4b (15kt)

Station Observations for the last 24 hours