ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Lavrio (Lavrio) Longitute (Lon): 24.052 Latitute (Lat): 37.71 Altitute (Alt): 27m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/03/2023 12:30 15oC (59.0oF) 67%
N (0100)
4b (13kt)
24/03/2023 12:00 16oC (60.8oF) 58%
N (0100)
3b (10kt)
24/03/2023 11:30 16oC (60.8oF) 58%
N (3600)
4b (12kt)
24/03/2023 11:00 15oC (59.0oF) 62%
N (3600)
4b (12kt)
24/03/2023 10:30 15oC (59.0oF) 62%
N (3600)
4b (13kt)
24/03/2023 10:00 16oC (60.8oF) 58%
N (3600)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
24/03/2023 09:30 16oC (60.8oF) 62%
N (3500)
5b (17kt)
24/03/2023 08:50 15oC (59.0oF) 62%
N (3600)
4b (15kt)
24/03/2023 08:20 15oC (59.0oF) 62%
N (3500)
5b (17kt)
24/03/2023 07:50 15oC (59.0oF) 62%
N (3500)
5b GUSTS 7b (18ktG29kt)
24/03/2023 07:30 14oC (57.2oF) 71%
N (3600)
4b GUSTS 6b (14ktG25kt)
24/03/2023 06:30 14oC (57.2oF) 66%
N (3500)
6b (24kt)
24/03/2023 05:50 13oC (55.4oF) 71%
N (3500)
6b (22kt)
24/03/2023 05:30 13oC (55.4oF) 71%
N (3500)
5b (19kt)
24/03/2023 04:30 13oC (55.4oF) 66%
N (3500)
5b (20kt)

Station Observations for the last 24 hours