ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Παροχή Προϊόντων και Υπηρεσιών από την Ε.Μ.Υ.

Η ΕΜΥ εκδίδει καθημερινά μεγάλο αριθμό προγνώσεων για τον καιρό (τακτικά δελτία καιρού και ναυτιλίας, έκτακτα δελτία επικινδύνων καιρικών φαινομένων, προγνώσεις για την αεροναυτιλία κλπ) που παρέχονται δωρεάν στο κοινό και ανακοινώνονται στον ισότοπο της καθώς και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Παράγει επίσης και πλήθος άλλων προϊόντων (πιστοποιητικά καιρικών καταστάσεων, πρωτογενή μετεωρολογικά δεδομένα, επεξεργασμένα μετεωρολογικά δεδομένα, μετεωρολογικούς χάρτες κλπ) τα οποία χορηγούνται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και με την καταβολή αντιτίμου που καθορίζεται από την ΚΥΑ με Φ.460/330/1-2-91 ΦΕΚ 42Β. Από την καταβολή αντιτίμου εξαιρούνται τα εκπαιδευτικά και επιστημονικά ιδρύματα, οι φοιτητές καθώς και οι δημόσιες υπηρεσίες.

  1. Τι είδους προϊόντα και υπηρεσίες είναι διαθέσιμα;
  2. Πώς υποβάλλω αίτηση για προϊόντα ή υπηρεσίες;
  3. Πώς θα ενημερωθώ για την πορεία της αίτησης μου;
  4. Πού και πώς θα καταβάλω στην Ε.Μ.Υ. το ποσό για τα προϊόντα που ζήτησα;
  5. Πώς θα παραλάβω τα προϊόντα που ζήτησα;
  6. Εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων του ν. 4305/2014 για την αρχή της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα στα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) και εμπίπτουν στη δημόσια αποστολή της.