ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙΡΟΥ COSMO-GR

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

 1. Ατμοσφαιρική πίεση στην επιφάνεια.
 2. Ατμοσφαιρική πίεση ανοιγμένη σε Μέση Στάθμη Θάλασσας.
 3. Άνεμος διεύθυνση και ένταση σε ύψος 10 μέτρων (U–V συνιστώσες).
 4. Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 10 μέτρων από την επιφάνεια του εδάφους.
 5. Θερμοκρασία σε ύψος 2 μέτρων από την επιφάνεια του εδάφους.
 6. Θερμοκρασία Σημείου Δρόσου σε ύψος 2 μέτρων από την επιφάνεια του εδάφους.
 7. Μέγιστη θερμοκρασία σε ύψος 2 μέτρων από την επιφάνεια του εδάφους.
 8. Ελάχιστη θερμοκρασία σε ύψος 2 μέτρων από την επιφάνεια του εδάφους.
 9. Θερμοκρασία Εδάφους.
 10. Υγρασία Εδάφους.
 11. Ολική νεφοκάλυψη.
 12. Υψηλή νεφοκάλυψη (0-400 hPa).
 13. Μεσαία νεφοκάλυψη (400-800 hPa).
 14. Χαμηλή νεφοκάλυψη (800 hPa-επιφάνεια).
 15. Ειδική υγρασία στην επιφάνεια του εδάφους.
 16. Αθροιστική βροχόπτωση (grid-scale, convective).
 17. Ολικός Υετός.
 18. Ισοδύναμο χιονιού σε βροχή.

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΙΕΣΗΣ Η ΥΨΟΥΣ

 1. Γεωδυναμικό ύψος.
 2. Θερμοκρασία.
 3. "Ωμέγα" παράμετρος κατακόρυφης κίνησης.
 4. Άνεμος (διεύθυνση-ένταση).
 5. Σχετική υγρασία.
 6. Ισόθερμος του μηδενός.
 7. Ύψος κορυφών νεφών κατακόρυφης ανάπτυξης (από μέση στάθμη θάλασσας).
 8. Ύψος βάσης νεφών κατακόρυφης ανάπτυξης (από μέση στάθμη θάλασσας).