Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης

ΑΔΑ: 6ΡΠΑ6-Σ8Ο
Φορέας έκδοσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ.974/1348/Σ.423/13 Απρ 16/ΕΜΥ/Ε
Θέμα: Εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων του ν. 4305/2014 για την αρχή της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα στα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) και εμπίπτουν στη δημόσια αποστολή της.
Είδος Πράξης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Για προβολή και λήψη της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ