Πώς θα ενημερωθώ για την πορεία της αίτησης μου;

Μετά την υποβολή της αίτησής σας θα λάβετε από την υπηρεσία μας μήνυμα SMS ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) όπου θα επιβεβαιώνεται η παραλαβή της αίτησης και θα αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου.
Στο ίδιο ή σε νεότερο μήνυμα θα ενημερωθείτε για το κόστος των προϊόντων που ζητήσατε ώστε να προχωρήσετε στη καταβολή του αντίστοιχου ποσού με τους τρόπους που αναφέρονται στη επόμενη παράγραφο.
Σε ειδικές περιπτώσεις μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 2109699151.