ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ - ΧΑΡΤΕΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

  1. Δεκαήμερο Αγρομετεωρολογικό Δελτίο.
  2. Μηνιαίο Κλιματολογικό Δελτίο.

ΧΑΡΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  1. Χάρτης επιφάνειας Ευρώπης-Ατλαντικού με παρατηρήσεις, ισοβαρείς καμπύλες και μέτωπα (4 το 24ωρο).
  2. Χάρτης επιφάνειας Ελλάδας-Όμορων χωρών με παρατηρήσεις, ισοβαρείς καμπύλες και μέτωπα (8 το 24ωρο).
  3. Χάρτης ανώτερης ατμόσφαιρας Ευρώπης-Ατλαντικού με παρατηρήσεις, ισοϋψείς-ισόθερμες καμπύλες και σε διάφορα επίπεδα (2 το 24ωρο).
  4. Εικόνα Radar
  5. Εικόνα ανιχνευτών ηλεκτρικών εκκενώσεων

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

  1. Θερμοδυναμικό διάγραμμα με καταχωρημένα στοιχεία του TEMP (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο).