Πώς θα παραλάβω τα προϊόντα που ζήτησα;

Μετά την καταβολή του αντιτίμου η ΕΜΥ θα σας αποστείλει τα προϊόντα που ζητήσατε σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίσατε στην αίτηση σας (φάξ, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail ή ταχυδρομικά).

Εναλλακτικά μπορείτε να προσέλθετε αυτοπροσώπως για την παραλαβή των δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή να έχετε μαζί σας αντίγραφο του e-paravolo.