Πού και πώς θα καταβάλω στην Ε.Μ.Υ. το ποσό για τα προϊόντα που ζήτησα;

Το αντίτιμο για τις παρεχόμενες από την Ε.Μ.Υ. υπηρεσίες μπορεί να πληρωθεί:

Ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/eparavolo.html).

Αρχικά επιλέγετε εάν είστε πιστοποιημένος χρήστης του Taxisnet ή μη πιστοποιημένος χρήστης, και στη συνέχεια Χορήγηση Παραβόλου.

Από το αναδυόμενα μενού

  • "Φορέας Δημοσίου:" επιλέγετε Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία,
  • στην "Κατηγορία Παραβόλου:" επιλέγετε Παροχή δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών,
  • στον "Τύπο Παραβόλου:" επιλέγετε Μετεωρολογικά δεδομένα - Προγνώσεις & Πιστοποιητικά.

Συμπληρώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία καθώς και το ποσό για το οποίο έχετε ειδοποιηθεί ότι πρέπει να καταβάλλετε.

Στην επιλογή "Πρόσθετα Στοιχεία:" δεν ξεχνάτε να γράψετε ΑΠ και στη συνέχεια τον αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησης που έχετε καταθέσει στην ΕΜΥ. Συγκεκριμένα γράφετε ΑΠΧΧΧΧ όπου ΧΧΧΧ είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου. Η συμπλήρωση του πεδίου αυτού είναι απαραίτητη στην περίπτωση που τα προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση που στείλατε στην ΕΜΥ είναι διαφορετικά από αυτά που συμπληρώνετε στη φόρμα του e-Παραβόλου. Εάν δεν έχετε λάβει SMS με τον αριθμό πρωτοκόλλου και το κόστος παρακαλούμε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας (2109699151).

Η ΕΜΥ ενημερώνεται αυτόματα για την πληρωμή του παραβόλου, όμως μπορείτε, για μεγαλύτερη ασφάλεια, να αποστείλετε αντίγραφο του αποκόμματος, αφού πρώτα το εξοφλήσετε, με ΦΑΞ (2109649646) ή e-mail (sales@hnms.gr). Αν σκοπεύετε να προσέλθετε προσωπικά για την παραλαβή των προϊόντων δεν χρειάζεται να αποστείλετε νωρίτερα το απόκομμα αλλά να το έχετε μαζί σας όταν μας επισκεφθείτε.

Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο ιντερνέτ ή δυσκολεύεστε να εφαρμόσετε την παραπάνω διαδικασία μπορείτε να απευθυνθείτε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.