ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙΡΟΥ

 • ΤΑΚΤΙΚΕΣ
  1. Γενική πρόγνωση καιρού Ελλάδας με τοπικές προγνώσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης διάρκειας 48 ωρών. Εκδίδεται ανά 6ωρο.
  2. Γενική πρόγνωση καιρού Ελλάδας 3 έως 7 ημερών. Εκδίδεται ανά 24ωρο.
  3. Δελτίο καιρού θαλασσών για την ναυτιλία διάρκειας 24ωρων. Εκδίδεται ανά 6ωρο.
  4. Αεροναυτικές προγνώσεις Ελληνικών αεροδρομίων (TAF) διάρκειας 9 και 24ωρων. Εκδίδονται ανά 3ωρο ή 6ωρο αντίστοιχα.
  5. Αεροναυτικές προγνώσεις σημαντικού καιρού Ελλάδας (SWM) για SFC-100 FL και 100FL-450FL. Εκδίδονται ανά 6ωρο.
  6. Αεροναυτικές προγνώσεις περιοχών Ελλάδας (GAMET). Εκδίδονται ανά 6ωρο.

 • ΕΚΤΑΚΤΕΣ
  1. Έκτακτα δελτία επικίνδυνων φαινομένων.
  2. Έκτακτα δελτία επιδείνωσης καιρού.
  3. Έκτακτα δελτία θυελλωδών ανέμων.
  4. Έκτακτη πρόγνωση για περιοχές πληγείσες από φυσικές καταστροφές.

 • ΤΟΠΙΚΕΣ
  1. Τοπική πρόγνωση κατά παραγγελία μιας μετεωρολογικής παραμέτρου.
  2. Πρόγνωση θαλάσσιας διαδρομής.
  3. Τοπική ή περιοχική πρόγνωση κατά παραγγελία.

 • ΕΙΔΙΚΕΣ
  1. Ειδική πρόγνωση σημαντικού καιρού Ελλάδας διάρκειας 10 ημερών, εκδίδεται κάθε Δευτέρα Τετάρτη και Παρασκευή.
  2. Ειδική πρόγνωση μέγιστων θερμοκρασιών περιοχής Αθηνών διάρκειας 10 ημερών, εκδίδεται κάθε Δευτέρα Τετάρτη και Παρασκευή.

 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
  1. Αντίγραφα προγνώσεων.
  2. Αντίγραφα χαρτών με σύμβολα καιρού ή καταχωρημένες μετρήσεις.