Αγρομετεωρολογικό Δελτίο

καταγράφει, σε ένα δίκτυο επιλεγμένων σταθμών, την πορεία των τιμών των βασικών αγρομετεωρολογικών παραμέτρων, ανά δεκαήμερο και για ένα έτος με αρχή την 1η Οκτωβρίου (υδρολογικό έτος), ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει τις αντίστοιχες τιμές του προηγούμενου έτους και το μέσο όρο των προηγούμενων ετών, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό την εξαγωγή συμπερασμάτων για την πορεία των καλλιεργειών.

Τα Aγρομετεωρολογικά Δεδομένα
 • Θερμοκρασία
 • Σχετική Υγρασία
 • Θερμοκρασία Εδάφους
 • Ηλιοφάνεια
 • Υετός
 • Εξάτμιση
 • Βαθμοί Αναπτύξεως
 • Εξατμισοδιαπνοή Αναφοράς
 • Αθροιστική Βροχόπτωση από την αρχή της υγρής περιόδου
 • Αθροιστική Εξατμισοδιαπνοή Αναφοράς
 • Αριθμός Ημερών χωρίς Υετό

Διαθέσιμα Αγρομετεωρολογικά Δελτία

Διαθέσιμα Αγρομετεωρολογικά Δελτία μέσω της Ιστοσελίδας από 1ο Δεκαήμερο Ιανουαρίου 2016

Για τα δελτία από το 2009-2015 υποβάλλετε αίτημα στην Διεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών.