ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ για τη METAREA 3 (E)

Έκτακτα Δελτία θυελλωδών ανέμων σε ισχύ

Ώρα έκδοσης:28/02/24 04:00 UTC


ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ METAREA 3
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡ 149 - ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024/0400 UTC

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 27-02-24/21 UTC
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΧΑΜΗΛΟ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΜΕ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ 1006 ΣΤΗ ΜΕΛΙΤΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΑΡΓΑ ΒΟΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 1004 ΣΤΗ ΣΙΚΕΛΙΑ ΣΤΙΣ 28/12 UTC. ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1024 ΣΤΑ
ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ.

ΜΠΟΥΤ, ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 21.00, ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ
21.00
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 28/16 UTC
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΣΙΔΡΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 28/10 UTC
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 21.00, ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ 39.00 ΚΑΙ
ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 20.00
ΑΠΟ 28/10 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 28/16 UTC
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 21.00 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 23.30, ΒΟΡΕΙΟ
ΙΟΝΙΟ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ 39.00 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 20.00
ΑΠΟ 28/13 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 28/16 UTC
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8


Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο