Δείκτης WBGT

Οι Δείκτες Δυσφορίας ή θερμικής καταπόνησης εκφράζουν την ικανοποίηση ή μη του ανθρώπου από το περιβάλλον και τις επικρατούσες συνθήκες. Δίνουν μια καλή εκτίμηση των συνθηκών που επικρατούν και είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι στις ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένα άτομα, παιδιά, στους ανθρώπους με πνευμονικές παθήσεις πχ. άσθμα, αθλητές, εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους και γενικά στις ομάδες ανθρώπων που επηρεάζονται άμεσα από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι δείκτες αυτοί εξαρτώνται άμεσα από τη θερμοκρασία, την υγρασία, την ταχύτητα του ανέμου, τη νέφωση, την ηλιακή ακτινοβολία (χωρικά και χρονικά). Ο βιοκλιματικός δείκτης WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) έχει επιλεγεί ως χαρακτηριστικός δείκτης θερμικής καταπόνησης. H χρήση του συνιστάται στο πρότυπο ISO 7243 (Ergonomics of the thermal environment), και χρησιμοποιείται συμβουλευτικά στην Οδηγία για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

ΛΕΥΚΟ: Κανονική δραστηριότητα

ΠΡΑΣΙΝΟ: Διακριτική ευχέρεια για εκπόνηση βαριάς εργασίας από μη εγκλιματισμένο προσωπικό. Οριακή τιμή δείκτη. Συχνή κατανάλωση νερού (ανά 1 ώρα)

ΚΙΤΡΙΝΟ: Περιορισμός στην έντονη εργασία για μη εγκλιματισμένο προσωπικό. Να αποφευχθεί η εργασία σε μέρη χωρίς σκίαση. Φροντίδα για διαστήματα ανάπαυσης. Κατανάλωση νερού (ανά 30 λεπτά)
ΚΟΚΚΙΝΟ: Συνιστάται αποφυγή εργασίας στο άμεσο ηλιακό φως. Μεγάλα διαστήματα ανάπαυσης. Κατανάλωση νερού (ανά 15 λεπτά).
ΜΑΥΡΟ: Συνιστάται παύση κάθε εξωτερικής εργασίας σε χώρους χωρίς σκιά.