ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Οι οδηγίες φυτοπροστασίας εκδίδονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: