ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ AΝΩΤΕΡΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Μηνιαίες και Ετήσιες τιμές ανώτερης ατμόσφαιρας

Θερμοκρασία
1 Μέση θερμοκρασία στις 00UTC
2 Μέση θερμοκρασία στις 12UTC
3 Μεγαλύτερη θερμοκρασία στις 00UTC
4 Μεγαλύτερη θερμοκρασία στις 12UTC
5 Μικρότερη θερμοκρασία στις 00UTC
6 Μικρότερη θερμοκρασία στις 12UTC
Θερμοκρασία σημείου δρόσου
7 Μέση θερμοκρασία σημείου δρόσου στις 00UTC
8 Μέση θερμοκρασία σημείου δρόσου στις 12UTC
9 Μεγαλύτερη θερμοκρασία σημείου δρόσου στις 00UTC
10 Μεγαλύτερη θερμοκρασία σημείου δρόσου στις 12UTC
11 Μικρότερη θερμοκρασία σημείου δρόσου στις 00UTC
12 Μικρότερη θερμοκρασία σημείου δρόσου στις 12UTC
Ταχύτητα ανέμου
13 Μέση ταχύτητα ανέμου στις 00UTC
14 Μέση ταχύτητα ανέμου στις 12UTC
15 Μεγαλύτερη ταχύτητα ανέμου στις 00UTC
16 Μεγαλύτερη ταχύτητα ανέμου στις 12UTC
Γεωδυναμικό ύψος
17 Μέσο γεωδυναμικό ύψος στις 00UTC
18 Μέσο γεωδυναμικό ύψος στις 12UTC
19 Μεγαλύτερο γεωδυναμικό ύψος στις 00UTC
20 Μεγαλύτερο γεωδυναμικό ύψος στις 12UTC
21 Μικρότερο γεωδυναμικό ύψος στις 00UTC
22 Μικρότερο γεωδυναμικό ύψος στις 12UTC