Δεν υπάρχει Έκτακτο Δελτίο θυελλωδών ανέμων σε ισχύ

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ METAREA 3
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΘΗΝΑ, ΠΕΜΠΤΗ 04 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 / 1000 UTC
- ΑΝΕΜΟΙ: ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΠΟΦΟΡ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΟΙ ΡΙΠΕΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 40 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ
ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ

ΜΕΡΟΣ 1
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡ 335

ΜΕΡΟΣ 2
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 04-06-20/03 UTC
ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1004 ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΕΣ
1012 ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ. ΧΑΜΗΛΟ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ 1007 ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΣΥΡΤΗ
ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΑΡΓΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ
1003 ΣΤΙΣ 04/15 UTC ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΓΚΑΜΠΕΣ

ΜΕΡΟΣ 3
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 05 ΙΟΥΝΙΟΥ 10 UTC

ΒΟΡΕΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 7. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΕΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 6
Η 7 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 7 Η 8. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ
ΑΡΓΟΤΕΡΑ

ΝΟΤΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ 7 Η 8. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ

ΜΠΟΥΤ
ΝΟΤΙΟΙ 5 Η 6 ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 6 Η 7 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 7 Η 8 ΚΑΙ ΣΤΑ
ΝΟΤΙΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ
ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΣΤΑ
ΒΟΡΕΙΑ

ΜΕΛΙΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 6 Η 7 ΑΡΓΟΤΕΡΑ
ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΕΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ

ΓΚΑΜΠΕΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 6 Η 7
ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ 6 Η 7 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 7 Η 8 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ
6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΓΡΗΓΟΡΑ

ΣΙΔΡΑ
ΝΟΤΙΟΙ 5 Η 6 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ 7 Η 8. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ
ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΓΡΗΓΟΡΑ

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 19.40 5 Η 6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
ΑΝΤΙΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 22.00 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 22.00 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5
Η 6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΤΑΥΡΟΣ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ 3 Η 4 ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ.
ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΔΕΛΤΑ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4
ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΡΟΥΣΕΙΝΤ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5
ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 Η 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΡΟΔΟΥ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΑΡΠΑΘΙΟ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 4 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5
ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ
ΝΟΤΙΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ 3 Η 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΣΤΕΝΟ ΚΑΦΗΡΕΑ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 25.00 5 Η 6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ 5 Η 6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΡΑΚΙΚΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 25.10 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ
ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 25.10 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 4 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 3. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΜΑΡΜΑΡΑ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΑΝΤΙΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7 ΠΟΛΥ
ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ
ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 12 ΩΡΕΣ
ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΠΕΛΑΓΗ