Πρόγνωση θάλασσας

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ

ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 21.00 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8. ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 21.00 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 23.30 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ 7 Η 8. ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 23.30 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ 6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΕΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ