Πρόγνωση θάλασσας

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ

ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 39.00 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ 6 Η 7. ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ 39.00 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 20.00 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ 7 Η 8. ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ 39.00 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 20.00 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ 7 Η 8. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ ΕΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ