Δελτίο Θαλασσών για τον Καιρό και τη Ναυτιλία

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ METAREA 3
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΘΗΝΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 / 1600 UTC
- ΑΝΕΜΟΙ: ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΠΟΦΟΡ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΟΙ ΡΙΠΕΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 40 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ
ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ

ΜΕΡΟΣ 1
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΜΙΑ

ΜΕΡΟΣ 2
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 31-10-20/09 UTC
ΧΑΜΗΛΟ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ 1007 ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ
ΑΡΓΑ ΒΟΡΕΙΑ. ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1024 ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ
ΓΚΑΜΠΕΣ

ΜΕΡΟΣ 3
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 16 UTC

ΒΟΡΕΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4. ΗΡΕΜΗ Η ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4. ΗΡΕΜΗ Η ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΜΠΟΥΤ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΜΕΛΙΤΑ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΓΚΑΜΠΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 Η 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΣΙΔΡΑ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 19.50 4 Η 5. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ
ΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ.
ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 34.00 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΤΑΥΡΟΣ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΔΕΛΤΑ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΡΟΥΣΕΙΝΤ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ.
ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 29.00 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΡΟΔΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΑΡΠΑΘΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 26.00 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ 4
Η 5. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 Η 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ
ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 26.00 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ 3 Η 4 ΚΑΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 26.00 4 Η 5 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 4 Η 5 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 26.00 5 Η
6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 5 Η 6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5.
ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5.
ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΣΤΕΝΟ ΚΑΦΗΡΕΑ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΚΑΙ
ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 38.00 5 Η 6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6
ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΕΩΣ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ
ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 40.00 5 Η 6 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ ΕΩΣ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΡΑΚΙΚΟ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5
ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΑ ΕΩΣ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΜΑΡΜΑΡΑ
ΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ 6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΝΟΤΙΟΙ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 12 ΩΡΕΣ
ΠΙΘΑΝΩΣ ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ ΣΤΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ