Πρόγνωση θάλασσας

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ Η ΠΟΛΥ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ