Κλίμακα Douglas για το κύμα

Βαθμίδα Χαρακτηρισμός Θάλασσας Πιθανό Ύψος Κύματος (m) Μέγιστο Ύψος Κύματος (m)
0 Γαλήνια 0 0
1 Ρυτιδωμένη 0.1 0 - 0.1
2 Ήρεμη 0.2 0.1 - 0.5
3 Λίγο ταραγμένη 0.6 0.5 - 1.25
4 Ταραγμένη 1.0 - 2.0 1.25 - 2.5
5 Κυματώδης 3.0 2.5 - 4
6 Πολύ κυματώδης 4.0 4 - 6
7 Τρικυμιώδης 5.5 - 7.0 6 - 9
8 Πολύ τρικυμιώδης 9 - 11.5 9 - 14
9 Πολύ άγρια 14+ 14+
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η κατάσταση θάλασσας με τις τιμές του ύψους κύματος, αναφέρονται σε ανεμογενή κύματα, σε ανοικτό πέλαγος και πλήρως ανεπτυγμένη θάλασσα. Σε περιορισμένης έκτασης θαλάσσιες περιοχές, κόλπους κλπ, ή κοντά στις ακτές με άνεμο που πνέει από την ξηρά προς τη θάλασσα, τα ύψη κύματος είναι μικρότερα και οξύτερα.