ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
07/08/2020 09:20 27oC (80.6oF) 53%
WNW (2900)
2b (6kt)
07/08/2020 08:50 26oC (78.8oF) 57%
W (2700)
3b (8kt)
07/08/2020 08:20 25oC (77.0oF) 60%
WNW (2900)
3b (8kt)
07/08/2020 07:50 26oC (78.8oF) 57%
W (2800)
3b (7kt)
07/08/2020 07:20 24oC (75.2oF) 68%
WNW (3000)
3b (7kt)
07/08/2020 06:50 23oC (73.4oF) 68%
W (2800)
3b (9kt)
07/08/2020 06:20 23oC (73.4oF) 73%
WNW (2900)
3b (7kt)
07/08/2020 05:50 22oC (71.6oF) 72%
WNW (2900)
3b (7kt)
07/08/2020 05:20 22oC (71.6oF) 77%
WNW (3000)
3b (7kt)
07/08/2020 04:50 20oC (68.0oF) 88%
NW (3200)
2b (6kt)
07/08/2020 04:20 20oC (68.0oF) 82%
NW (3100)
2b (5kt)
07/08/2020 03:50 20oC (68.0oF) 82%
WNW (3000)
2b (6kt)
07/08/2020 03:20 20oC (68.0oF) 82%
NW (3200)
3b (7kt)
07/08/2020 02:50 20oC (68.0oF) 82%
NW (3100)
3b (7kt)
07/08/2020 01:50 20oC (68.0oF) 82%
NW (3200)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours