ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/03/2021 19:50 9oC (48.2oF) 65% CALM
05/03/2021 18:50 9oC (48.2oF) 70% CALM
05/03/2021 17:50 11oC (51.8oF) 61%
WNW (2900)
2b (5kt)
05/03/2021 17:20 12oC (53.6oF) 61%
WNW (3000)
2b (6kt)
05/03/2021 16:50 13oC (55.4oF) 58% CALM
05/03/2021 16:20 14oC (57.2oF) 54% CALM
05/03/2021 15:50 15oC (59.0oF) 47% CALM
05/03/2021 15:20 16oC (60.8oF) 47%
NNE (0200)
2b (4kt)
05/03/2021 14:50 17oC (62.6oF) 38%
NE (0500)
2b (5kt)
05/03/2021 14:20 18oC (64.4oF) 39%
ENE (0600)
3b (8kt)
05/03/2021 13:50 19oC (66.2oF) 34%
ENE (0700)
2b (6kt)
05/03/2021 13:20 19oC (66.2oF) 31%
ENE (0700)
3b (7kt)
05/03/2021 12:50 19oC (66.2oF) 22%
E (0900)
2b (6kt)
05/03/2021 12:20 19oC (66.2oF) 25%
ENE (0600)
2b (6kt)
05/03/2021 11:50 19oC (66.2oF) 25%
ENE (0700)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours