ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
06/12/2023 17:50 10oC (50.0oF) 93%
WNW (2900)
2b (6kt)
06/12/2023 17:20 11oC (51.8oF) 87% CALM
06/12/2023 16:50 12oC (53.6oF) 81%
WNW (2900)
2b (4kt)
06/12/2023 16:20 12oC (53.6oF) 87%
W (2600)
2b (5kt)
06/12/2023 15:50 13oC (55.4oF) 87% CALM
06/12/2023 15:20 13oC (55.4oF) 87% CALM
06/12/2023 14:50 14oC (57.2oF) 81%
NNW (3300)
2b (6kt)
06/12/2023 14:20 15oC (59.0oF) 76%
NW (3100)
3b (7kt)
06/12/2023 13:50 16oC (60.8oF) 71%
WNW (3000)
3b (10kt)
06/12/2023 13:20 16oC (60.8oF) 71%
WNW (2900)
4b (11kt)
06/12/2023 12:50 16oC (60.8oF) 67%
W (2800)
4b (11kt)
06/12/2023 12:20 16oC (60.8oF) 71%
W (2800)
4b (12kt)
06/12/2023 11:50 16oC (60.8oF) 71%
WNW (2900)
4b (11kt)
06/12/2023 11:20 15oC (59.0oF) 76%
W (2800)
3b (10kt)
06/12/2023 10:50 15oC (59.0oF) 76%
W (2800)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours