ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/02/2020 00:50 3oC (37.4oF) 80%
WNW (2900)
2b (4kt)
21/02/2020 23:50 4oC (39.2oF) 80%
W (2700)
2b (5kt)
21/02/2020 22:50 4oC (39.2oF) 80%
W (2600)
2b (5kt)
21/02/2020 21:50 4oC (39.2oF) 80%
W (2600)
2b (5kt)
21/02/2020 20:50 3oC (37.4oF) 86%
WSW (2400)
2b (4kt)
21/02/2020 19:50 4oC (39.2oF) 80%
WSW (2400)
2b (4kt)
21/02/2020 18:50 3oC (37.4oF) 93% CALM
21/02/2020 17:50 5oC (41.0oF) 86%
W (2600)
2b (4kt)
21/02/2020 17:20 7oC (44.6oF) 75%
WSW (2500)
2b (4kt)
21/02/2020 16:50 7oC (44.6oF) 75%
WSW (2500)
2b (4kt)
21/02/2020 16:20 9oC (48.2oF) 65% CALM
21/02/2020 15:50 12oC (53.6oF) 50% CALM
21/02/2020 15:20 13oC (55.4oF) 46% CALM
21/02/2020 14:50 12oC (53.6oF) 50%
W (2600)
2b (4kt)
21/02/2020 14:20 12oC (53.6oF) 50%
NW (3200)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours