ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/05/2024 10:50 25oC (77.0oF) 53%
E (1000)
4b (14kt)
21/05/2024 10:20 25oC (77.0oF) 53%
E (1000)
4b (15kt)
21/05/2024 09:50 24oC (75.2oF) 60%
E (1000)
4b (14kt)
21/05/2024 09:20 25oC (77.0oF) 53%
E (1000)
4b (11kt)
21/05/2024 08:50 25oC (77.0oF) 53%
E (1000)
3b (10kt)
21/05/2024 08:20 24oC (75.2oF) 56%
E (0900)
3b (8kt)
21/05/2024 07:50 24oC (75.2oF) 56%
E (1000)
3b (7kt)
21/05/2024 07:20 23oC (73.4oF) 60%
E (1000)
3b (7kt)
21/05/2024 06:50 23oC (73.4oF) 60%
ESE (1100)
2b (6kt)
21/05/2024 06:20 22oC (71.6oF) 68%
E (1000)
2b (6kt)
21/05/2024 05:50 21oC (69.8oF) 72% CALM
21/05/2024 05:20 20oC (68.0oF) 72% CALM
21/05/2024 04:50 18oC (64.4oF) 82% CALM
21/05/2024 04:20 17oC (62.6oF) 82% CALM
21/05/2024 03:50 15oC (59.0oF) 93% CALM

Station Observations for the last 24 hours