ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/05/2022 18:50 13oC (55.4oF) 76% CALM
19/05/2022 17:50 16oC (60.8oF) 54% CALM
19/05/2022 17:20 17oC (62.6oF) 51%
E (0800)
2b (4kt)
19/05/2022 16:50 18oC (64.4oF) 48%
E (1000)
2b (5kt)
19/05/2022 16:20 19oC (66.2oF) 45%
E (1000)
3b (8kt)
19/05/2022 15:50 20oC (68.0oF) 34%
E (1000)
2b (6kt)
19/05/2022 15:20 20oC (68.0oF) 32%
SE (1300)
2b (5kt)
19/05/2022 14:50 20oC (68.0oF) 32%
E (1000)
3b (7kt)
19/05/2022 14:20 20oC (68.0oF) 32%
ESE (1100)
3b (7kt)
19/05/2022 13:50 20oC (68.0oF) 29%
ESE (1200)
3b (7kt)
19/05/2022 13:20 20oC (68.0oF) 32%
SE (1300)
3b (8kt)
19/05/2022 12:50 20oC (68.0oF) 32%
SE (1300)
3b (9kt)
19/05/2022 12:20 20oC (68.0oF) 32%
ESE (1100)
3b (10kt)
19/05/2022 11:50 20oC (68.0oF) 32%
ESE (1100)
3b (10kt)
19/05/2022 11:20 20oC (68.0oF) 34%
ESE (1100)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours