ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/10/2021 17:50 12oC (53.6oF) 61%
NW (3100)
2b (5kt)
25/10/2021 17:20 12oC (53.6oF) 61% CALM
25/10/2021 16:50 12oC (53.6oF) 61% CALM
25/10/2021 16:20 13oC (55.4oF) 54%
NNW (3400)
2b (5kt)
25/10/2021 15:50 14oC (57.2oF) 50%
ESE (1100)
3b (9kt)
25/10/2021 15:20 14oC (57.2oF) 50%
E (0800)
3b (8kt)
25/10/2021 14:50 15oC (59.0oF) 50%
E (0800)
4b (11kt)
25/10/2021 14:20 15oC (59.0oF) 50%
ESE (1100)
4b (11kt)
25/10/2021 13:50 15oC (59.0oF) 50%
E (0900)
4b (15kt)
25/10/2021 13:20 16oC (60.8oF) 47%
E (1000)
3b (8kt)
25/10/2021 12:50 15oC (59.0oF) 50%
E (1000)
4b (11kt)
25/10/2021 12:20 16oC (60.8oF) 47%
ENE (0600)
3b (9kt)
25/10/2021 11:50 16oC (60.8oF) 51%
E (0900)
4b (14kt)
25/10/2021 11:20 16oC (60.8oF) 47%
E (0900)
4b (12kt)
25/10/2021 10:50 16oC (60.8oF) 51%
E (0800)
5b (17kt)

Station Observations for the last 24 hours