ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/07/2019 12:50 35oC (95.0oF) 29%
E (1000)
3b (8kt)
22/07/2019 12:20 34oC (93.2oF) 33% CALM
22/07/2019 11:50 34oC (93.2oF) 33%
ESE (1200)
2b (5kt)
22/07/2019 11:20 34oC (93.2oF) 33% VARIABLE 1b (3kt)
22/07/2019 10:50 33oC (91.4oF) 35%
ENE (0700)
2b (5kt)
22/07/2019 10:20 33oC (91.4oF) 35% CALM
22/07/2019 09:50 33oC (91.4oF) 33% CALM
22/07/2019 09:20 32oC (89.6oF) 37% CALM
22/07/2019 08:50 31oC (87.8oF) 39% CALM
22/07/2019 08:20 30oC (86.0oF) 44% CALM
22/07/2019 07:50 30oC (86.0oF) 42% CALM
22/07/2019 07:20 28oC (82.4oF) 47% CALM
22/07/2019 06:50 27oC (80.6oF) 50% CALM
22/07/2019 06:20 26oC (78.8oF) 53% VARIABLE 1b (3kt)
22/07/2019 05:50 25oC (77.0oF) 60%
E (0800)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours