ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/10/2021 17:50 9oC (48.2oF) 75% CALM
25/10/2021 17:20 9oC (48.2oF) 70% CALM
25/10/2021 16:50 10oC (50.0oF) 70%
ESE (1100)
2b (4kt)
25/10/2021 16:20 11oC (51.8oF) 66%
E (1000)
2b (5kt)
25/10/2021 15:50 12oC (53.6oF) 61%
E (0900)
2b (5kt)
25/10/2021 15:20 13oC (55.4oF) 58%
E (0900)
2b (5kt)
25/10/2021 14:50 14oC (57.2oF) 54%
ESE (1100)
3b (9kt)
25/10/2021 14:20 15oC (59.0oF) 50%
E (0800)
3b (9kt)
25/10/2021 13:50 15oC (59.0oF) 47%
E (1000)
3b (9kt)
25/10/2021 13:20 15oC (59.0oF) 50%
E (1000)
3b (10kt)
25/10/2021 12:50 15oC (59.0oF) 50%
E (0900)
3b (9kt)
25/10/2021 12:20 15oC (59.0oF) 50%
E (0800)
3b (9kt)
25/10/2021 11:50 15oC (59.0oF) 50%
E (0800)
3b (10kt)
25/10/2021 11:20 15oC (59.0oF) 54%
E (0800)
4b (12kt)
25/10/2021 10:50 15oC (59.0oF) 54%
ENE (0700)
4b (13kt)

Station Observations for the last 24 hours