ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/11/2019 21:50 15oC (59.0oF) 93%
ENE (0700)
2b (6kt)
21/11/2019 20:50 15oC (59.0oF) 93%
E (0900)
2b (6kt)
21/11/2019 19:50 15oC (59.0oF) 93% CALM
21/11/2019 18:50 15oC (59.0oF) 93% CALM
21/11/2019 17:50 16oC (60.8oF) 87% CALM
21/11/2019 17:20 16oC (60.8oF) 93% CALM
21/11/2019 16:50 15oC (59.0oF) 93% CALM
21/11/2019 16:20 15oC (59.0oF) 93% CALM
21/11/2019 15:50 16oC (60.8oF) 93% CALM
21/11/2019 15:20 16oC (60.8oF) 93% CALM
21/11/2019 14:50 17oC (62.6oF) 87% CALM
21/11/2019 14:20 17oC (62.6oF) 87% CALM
21/11/2019 13:50 17oC (62.6oF) 87% CALM
21/11/2019 13:20 18oC (64.4oF) 77% CALM
21/11/2019 12:50 18oC (64.4oF) 82% CALM

Station Observations for the last 24 hours