ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
04/07/2020 06:50 30oC (86.0oF) 51% CALM
04/07/2020 06:20 28oC (82.4oF) 57% CALM
04/07/2020 05:50 28oC (82.4oF) 57% CALM
04/07/2020 05:20 27oC (80.6oF) 60% CALM
04/07/2020 04:50 25oC (77.0oF) 68% CALM
04/07/2020 04:20 23oC (73.4oF) 77% CALM
04/07/2020 03:50 21oC (69.8oF) 82% CALM
04/07/2020 03:20 20oC (68.0oF) 88% CALM
04/07/2020 02:50 22oC (71.6oF) 82% CALM
04/07/2020 01:50 22oC (71.6oF) 82% CALM
04/07/2020 00:50 23oC (73.4oF) 82% CALM
03/07/2020 23:50 22oC (71.6oF) 82% CALM
03/07/2020 22:50 25oC (77.0oF) 73% CALM
03/07/2020 21:50 25oC (77.0oF) 78% CALM
03/07/2020 20:50 26oC (78.8oF) 60% CALM

Station Observations for the last 24 hours