ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
06/12/2023 17:50 9oC (48.2oF) 100% CALM
06/12/2023 17:20 10oC (50.0oF) 100% CALM
06/12/2023 16:50 11oC (51.8oF) 100% CALM
06/12/2023 16:20 11oC (51.8oF) 100%
ESE (1100)
2b (4kt)
06/12/2023 15:50 11oC (51.8oF) 100%
ENE (0700)
2b (5kt)
06/12/2023 15:20 12oC (53.6oF) 93%
E (0800)
3b (8kt)
06/12/2023 14:50 13oC (55.4oF) 87%
ENE (0700)
3b (8kt)
06/12/2023 14:20 13oC (55.4oF) 93%
E (0900)
2b (6kt)
06/12/2023 13:50 14oC (57.2oF) 81%
N (3600)
2b (4kt)
06/12/2023 13:20 15oC (59.0oF) 67% CALM
06/12/2023 12:50 15oC (59.0oF) 71%
N (3500)
2b (4kt)
06/12/2023 12:20 17oC (62.6oF) 67% CALM
06/12/2023 11:50 16oC (60.8oF) 71%
WNW (3000)
2b (4kt)
06/12/2023 11:20 15oC (59.0oF) 76% CALM
06/12/2023 10:50 15oC (59.0oF) 76% CALM

Station Observations for the last 24 hours