ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/02/2023 07:20 7oC (44.6oF) 65%
NW (3200)
2b (6kt)
03/02/2023 06:50 6oC (42.8oF) 75%
NNE (0200)
3b (9kt)
03/02/2023 06:20 6oC (42.8oF) 70%
NNE (0200)
4b GUSTS 7b (16ktG28kt)
03/02/2023 05:50 7oC (44.6oF) 65%
NNE (0200)
4b GUSTS 6b (15ktG27kt)
03/02/2023 05:20 7oC (44.6oF) 65%
NNE (0200)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
03/02/2023 04:50 7oC (44.6oF) 60%
NNE (0200)
4b (11kt)
03/02/2023 04:20 7oC (44.6oF) 56%
W (2600)
3b (9kt)
03/02/2023 03:50 6oC (42.8oF) 65%
W (2700)
3b (7kt)
03/02/2023 03:20 5oC (41.0oF) 70% CALM
03/02/2023 02:50 3oC (37.4oF) 80% CALM
03/02/2023 01:50 2oC (35.6oF) 80%
SW (2200)
2b (4kt)
03/02/2023 00:50 4oC (39.2oF) 69%
S (1700)
2b (4kt)
02/02/2023 23:50 3oC (37.4oF) 80%
ESE (1200)
2b (6kt)
02/02/2023 22:50 7oC (44.6oF) 56%
SSE (1600)
2b (4kt)
02/02/2023 21:50 9oC (48.2oF) 45%
ESE (1200)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours