ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/05/2022 07:50 21oC (69.8oF) 42% CALM
20/05/2022 07:20 20oC (68.0oF) 45% CALM
20/05/2022 06:50 19oC (66.2oF) 48% CALM
20/05/2022 06:20 16oC (60.8oF) 62% CALM
20/05/2022 05:50 14oC (57.2oF) 71% CALM
20/05/2022 05:20 13oC (55.4oF) 76% CALM
20/05/2022 04:50 11oC (51.8oF) 81% CALM
20/05/2022 04:20 10oC (50.0oF) 87% CALM
20/05/2022 03:50 8oC (46.4oF) 87% CALM
20/05/2022 03:20 10oC (50.0oF) 81% CALM
20/05/2022 02:50 8oC (46.4oF) 87% CALM
20/05/2022 01:50 9oC (48.2oF) 87% CALM
20/05/2022 00:50 9oC (48.2oF) 81% CALM
19/05/2022 23:50 9oC (48.2oF) 81% CALM
19/05/2022 22:50 9oC (48.2oF) 81% CALM

Station Observations for the last 24 hours