ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
30/09/2022 14:20 31oC (87.8oF) 26% CALM
30/09/2022 13:50 32oC (89.6oF) 26% CALM
30/09/2022 13:20 32oC (89.6oF) 25% CALM
30/09/2022 12:50 31oC (87.8oF) 28% CALM
30/09/2022 12:20 31oC (87.8oF) 28% CALM
30/09/2022 11:50 31oC (87.8oF) 28% CALM
30/09/2022 11:20 30oC (86.0oF) 30%
N (3500)
2b (4kt)
30/09/2022 10:50 30oC (86.0oF) 30% CALM
30/09/2022 10:20 30oC (86.0oF) 30% CALM
30/09/2022 09:50 28oC (82.4oF) 34% CALM
30/09/2022 09:20 27oC (80.6oF) 38% CALM
30/09/2022 08:50 27oC (80.6oF) 38% CALM
30/09/2022 08:20 25oC (77.0oF) 43% CALM
30/09/2022 07:50 24oC (75.2oF) 46% CALM
30/09/2022 07:20 23oC (73.4oF) 49% CALM

Station Observations for the last 24 hours