ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/03/2021 19:50 11oC (51.8oF) 53%
S (1800)
2b (4kt)
05/03/2021 18:50 8oC (46.4oF) 70%
SSE (1600)
2b (5kt)
05/03/2021 17:50 10oC (50.0oF) 61%
E (1000)
2b (5kt)
05/03/2021 17:20 11oC (51.8oF) 53% CALM
05/03/2021 16:50 13oC (55.4oF) 43% CALM
05/03/2021 16:20 14oC (57.2oF) 43%
SSW (2000)
2b (4kt)
05/03/2021 15:50 17oC (62.6oF) 31%
SSW (2100)
2b (5kt)
05/03/2021 15:20 16oC (60.8oF) 35%
SSW (2100)
2b (6kt)
05/03/2021 14:50 18oC (64.4oF) 29%
SSW (2100)
3b (7kt)
05/03/2021 14:20 20oC (68.0oF) 24%
SSW (2100)
2b (6kt)
05/03/2021 13:50 21oC (69.8oF) 20%
SSW (2000)
3b (7kt)
05/03/2021 13:20 21oC (69.8oF) 20%
SW (2200)
3b (7kt)
05/03/2021 12:50 21oC (69.8oF) 20%
SW (2200)
2b (6kt)
05/03/2021 12:20 20oC (68.0oF) 24% CALM
05/03/2021 11:50 20oC (68.0oF) 24% CALM

Station Observations for the last 24 hours