ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
01/04/2020 17:50 9oC (48.2oF) 93%
E (1000)
4b (11kt)
01/04/2020 17:20 9oC (48.2oF) 93%
E (0900)
4b (14kt)
01/04/2020 16:50 9oC (48.2oF) 93%
E (0800)
4b GUSTS 6b (13ktG23kt)
01/04/2020 16:20 9oC (48.2oF) 93%
E (0800)
5b (17kt)
01/04/2020 15:50 9oC (48.2oF) 93%
E (0800)
4b (14kt)
01/04/2020 15:20 9oC (48.2oF) 93%
E (0800)
4b (12kt)
01/04/2020 14:50 9oC (48.2oF) 93%
E (0800)
4b (12kt)
01/04/2020 14:20 9oC (48.2oF) 93%
E (0800)
4b (15kt)
01/04/2020 13:50 9oC (48.2oF) 93%
E (0800)
4b (15kt)
01/04/2020 13:20 9oC (48.2oF) 93%
ENE (0700)
5b (17kt)
01/04/2020 12:50 9oC (48.2oF) 93%
ENE (0700)
4b (15kt)
01/04/2020 12:20 9oC (48.2oF) 93%
E (0800)
4b (15kt)
01/04/2020 11:20 10oC (50.0oF) 87%
ENE (0700)
4b (15kt)
01/04/2020 10:20 11oC (51.8oF) 81%
E (0800)
4b (14kt)
01/04/2020 09:50 11oC (51.8oF) 81%
ENE (0700)
4b (13kt)

Station Observations for the last 24 hours