ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
30/09/2022 16:20 25oC (77.0oF) 88% CALM
30/09/2022 15:50 25oC (77.0oF) 88%
E (0800)
1b (2kt)
30/09/2022 15:20 26oC (78.8oF) 88% VARIABLE 1b (2kt)
30/09/2022 14:50 27oC (80.6oF) 83% VARIABLE 1b (3kt)
30/09/2022 14:20 27oC (80.6oF) 83%
NNW (3400)
1b (3kt)
30/09/2022 13:50 27oC (80.6oF) 78%
N (3500)
1b (3kt)
30/09/2022 13:20 27oC (80.6oF) 83%
NNW (3400)
2b (5kt)
30/09/2022 12:50 27oC (80.6oF) 83%
NNW (3400)
2b (5kt)
30/09/2022 12:20 27oC (80.6oF) 83%
N (3500)
2b (4kt)
30/09/2022 11:50 27oC (80.6oF) 83%
NNW (3300)
3b (7kt)
30/09/2022 11:20 27oC (80.6oF) 78%
NNW (3400)
3b (7kt)
30/09/2022 10:50 27oC (80.6oF) 78%
NNW (3400)
2b (6kt)
30/09/2022 10:20 26oC (78.8oF) 83%
NNW (3400)
2b (5kt)
30/09/2022 09:50 27oC (80.6oF) 78%
NNW (3400)
3b (7kt)
30/09/2022 09:20 26oC (78.8oF) 83%
NW (3200)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours