ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/01/2020 05:20 6oC (42.8oF) 86% CALM
23/01/2020 04:50 6oC (42.8oF) 86% CALM
23/01/2020 04:20 6oC (42.8oF) 86% VARIABLE 2b (5kt)
23/01/2020 03:50 6oC (42.8oF) 86%
SSE (1600)
2b (6kt)
23/01/2020 03:20 7oC (44.6oF) 87% CALM
23/01/2020 02:50 7oC (44.6oF) 87% VARIABLE 2b (4kt)
23/01/2020 02:20 7oC (44.6oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
23/01/2020 01:50 7oC (44.6oF) 87% CALM
23/01/2020 01:20 7oC (44.6oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
23/01/2020 00:50 7oC (44.6oF) 87% VARIABLE 2b (5kt)
23/01/2020 00:20 8oC (46.4oF) 81% VARIABLE 2b (5kt)
22/01/2020 23:50 8oC (46.4oF) 81% VARIABLE 2b (5kt)
22/01/2020 23:20 8oC (46.4oF) 75% VARIABLE 2b (4kt)
22/01/2020 22:50 9oC (48.2oF) 81% VARIABLE 2b (5kt)
22/01/2020 22:20 11oC (51.8oF) 76% CALM

Station Observations for the last 24 hours