ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/10/2021 17:20 18oC (64.4oF) 67%
N (3500)
4b (13kt)
25/10/2021 16:50 18oC (64.4oF) 67%
NNW (3400)
4b (12kt)
25/10/2021 16:20 18oC (64.4oF) 67%
NNW (3400)
4b (13kt)
25/10/2021 15:50 18oC (64.4oF) 67%
N (3500)
4b (12kt)
25/10/2021 15:20 19oC (66.2oF) 59%
NNW (3400)
4b (11kt)
25/10/2021 14:50 19oC (66.2oF) 59%
NW (3200)
3b (10kt)
25/10/2021 14:20 19oC (66.2oF) 59%
NW (3200)
4b (11kt)
25/10/2021 13:50 19oC (66.2oF) 59%
NW (3200)
4b (14kt)
25/10/2021 13:20 20oC (68.0oF) 59%
NNW (3300)
4b (15kt)
25/10/2021 12:50 20oC (68.0oF) 59%
NNW (3300)
4b (14kt)
25/10/2021 12:20 20oC (68.0oF) 59%
NNW (3400)
4b (16kt)
25/10/2021 11:50 20oC (68.0oF) 63%
NW (3200)
4b (16kt)
25/10/2021 11:20 20oC (68.0oF) 63%
NW (3200)
4b (16kt)
25/10/2021 10:50 20oC (68.0oF) 63%
NNW (3300)
4b (14kt)
25/10/2021 10:20 20oC (68.0oF) 67%
NW (3200)
4b (14kt)

Station Observations for the last 24 hours