ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
12/08/2020 06:20 29oC (84.2oF) 41%
WNW (2900)
4b (13kt)
12/08/2020 05:50 28oC (82.4oF) 47%
WNW (2900)
4b (13kt)
12/08/2020 05:20 28oC (82.4oF) 47%
SW (2300)
2b (4kt)
12/08/2020 04:50 28oC (82.4oF) 47%
SW (2300)
2b (4kt)
12/08/2020 04:20 27oC (80.6oF) 50%
SW (2300)
2b (4kt)
12/08/2020 03:50 26oC (78.8oF) 50%
SW (2300)
2b (4kt)
12/08/2020 03:20 26oC (78.8oF) 50%
W (2800)
4b (12kt)
12/08/2020 02:50 26oC (78.8oF) 50%
W (2800)
3b (10kt)
12/08/2020 02:20 27oC (80.6oF) 44%
WNW (2900)
4b (13kt)
12/08/2020 01:50 27oC (80.6oF) 44%
WNW (3000)
4b (13kt)
12/08/2020 01:20 25oC (77.0oF) 49%
WNW (2900)
4b (15kt)
12/08/2020 00:50 25oC (77.0oF) 49%
W (2800)
4b (12kt)
12/08/2020 00:20 25oC (77.0oF) 53%
W (2800)
3b (9kt)
11/08/2020 23:50 25oC (77.0oF) 53%
WNW (2900)
2b (4kt)
11/08/2020 23:20 26oC (78.8oF) 50%
WNW (2900)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours