ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/05/2024 10:20 26oC (78.8oF) 64%
NE (0400)
3b (7kt)
21/05/2024 09:50 25oC (77.0oF) 60%
ENE (0700)
2b (5kt)
21/05/2024 09:20 26oC (78.8oF) 60%
N (3600)
2b (4kt)
21/05/2024 08:50 26oC (78.8oF) 60%
N (3500)
2b (5kt)
21/05/2024 08:20 25oC (77.0oF) 60%
N (3500)
2b (4kt)
21/05/2024 07:50 24oC (75.2oF) 60%
NNW (3400)
2b (6kt)
21/05/2024 07:20 24oC (75.2oF) 60%
N (3500)
2b (5kt)
21/05/2024 06:50 24oC (75.2oF) 60%
NW (3200)
2b (5kt)
21/05/2024 06:20 23oC (73.4oF) 64%
WNW (3000)
2b (6kt)
21/05/2024 05:50 23oC (73.4oF) 64% VARIABLE 1b (2kt)
21/05/2024 05:20 22oC (71.6oF) 64% VARIABLE 1b (3kt)
21/05/2024 04:50 21oC (69.8oF) 77% VARIABLE 1b (3kt)
21/05/2024 04:20 20oC (68.0oF) 72%
S (1700)
3b (7kt)
21/05/2024 03:50 19oC (66.2oF) 67%
S (1700)
3b (8kt)
21/05/2024 03:20 19oC (66.2oF) 72%
S (1700)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours