ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/05/2020 10:50 23oC (73.4oF) 64%
NNW (3400)
3b (10kt)
25/05/2020 10:20 23oC (73.4oF) 73%
NNW (3300)
4b (11kt)
25/05/2020 09:50 23oC (73.4oF) 73%
NNW (3300)
4b (12kt)
25/05/2020 09:20 23oC (73.4oF) 64%
NNW (3400)
3b (10kt)
25/05/2020 08:50 23oC (73.4oF) 64%
NNW (3400)
3b (9kt)
25/05/2020 08:20 23oC (73.4oF) 52%
NNW (3400)
3b (8kt)
25/05/2020 07:50 23oC (73.4oF) 52%
NNE (0300)
2b (6kt)
25/05/2020 07:20 23oC (73.4oF) 52%
NE (0500)
2b (4kt)
25/05/2020 06:50 23oC (73.4oF) 52% CALM
25/05/2020 06:20 22oC (71.6oF) 56% CALM
25/05/2020 05:50 22oC (71.6oF) 59% CALM
25/05/2020 05:20 20oC (68.0oF) 59%
SSE (1600)
2b (4kt)
25/05/2020 04:50 20oC (68.0oF) 59%
SSE (1600)
2b (6kt)
25/05/2020 04:20 17oC (62.6oF) 63%
S (1800)
2b (5kt)
25/05/2020 03:50 17oC (62.6oF) 63%
S (1800)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours