ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/07/2019 11:50 29oC (84.2oF) 50%
WNW (3000)
5b (19kt)
22/07/2019 11:20 29oC (84.2oF) 50%
WNW (3000)
5b (18kt)
22/07/2019 10:50 29oC (84.2oF) 50%
WNW (3000)
5b (18kt)
22/07/2019 10:20 28oC (82.4oF) 57%
WNW (3000)
5b (20kt)
22/07/2019 09:50 28oC (82.4oF) 57%
WNW (3000)
5b (19kt)
22/07/2019 09:20 28oC (82.4oF) 57%
WNW (3000)
5b (18kt)
22/07/2019 08:50 28oC (82.4oF) 57%
NW (3100)
5b (17kt)
22/07/2019 08:20 28oC (82.4oF) 57%
WNW (3000)
5b (17kt)
22/07/2019 07:50 28oC (82.4oF) 57%
NW (3100)
4b (16kt)
22/07/2019 07:20 28oC (82.4oF) 57%
WNW (3000)
5b (17kt)
22/07/2019 06:50 28oC (82.4oF) 57%
WNW (3000)
4b (16kt)
22/07/2019 06:20 27oC (80.6oF) 57%
WNW (3000)
4b (16kt)
22/07/2019 05:50 27oC (80.6oF) 60%
WNW (3000)
5b (18kt)
22/07/2019 05:20 26oC (78.8oF) 64%
WNW (3000)
5b (17kt)
22/07/2019 04:50 26oC (78.8oF) 60%
WNW (2900)
4b (15kt)

Station Observations for the last 24 hours