ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
31/10/2020 19:20 18oC (64.4oF) 72% VARIABLE 1b (3kt)
31/10/2020 18:50 19oC (66.2oF) 63%
NNW (3400)
3b (7kt)
31/10/2020 18:20 19oC (66.2oF) 63%
NNW (3300)
2b (6kt)
31/10/2020 17:50 19oC (66.2oF) 67%
NNW (3400)
2b (6kt)
31/10/2020 17:20 19oC (66.2oF) 67%
N (3500)
3b (8kt)
31/10/2020 16:50 19oC (66.2oF) 72%
N (3500)
3b (8kt)
31/10/2020 16:20 19oC (66.2oF) 72%
N (3500)
3b (7kt)
31/10/2020 15:50 19oC (66.2oF) 72%
N (3500)
2b (5kt)
31/10/2020 15:20 20oC (68.0oF) 67%
N (3600)
3b (7kt)
31/10/2020 14:50 20oC (68.0oF) 67%
NNW (3400)
3b (8kt)
31/10/2020 14:20 21oC (69.8oF) 68%
N (3500)
3b (9kt)
31/10/2020 13:50 21oC (69.8oF) 68%
N (3600)
3b (8kt)
31/10/2020 13:20 21oC (69.8oF) 68%
N (3600)
3b (10kt)
31/10/2020 12:50 21oC (69.8oF) 68%
N (3500)
3b (10kt)
31/10/2020 12:20 21oC (69.8oF) 59%
N (3500)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours