ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/03/2021 19:20 12oC (53.6oF) 76%
S (1700)
2b (6kt)
05/03/2021 18:50 12oC (53.6oF) 76%
S (1700)
2b (6kt)
05/03/2021 18:20 12oC (53.6oF) 71%
S (1700)
2b (6kt)
05/03/2021 17:50 12oC (53.6oF) 71%
S (1700)
2b (6kt)
05/03/2021 17:20 13oC (55.4oF) 71%
S (1900)
2b (4kt)
05/03/2021 16:50 13oC (55.4oF) 71% CALM
05/03/2021 16:20 15oC (59.0oF) 67% CALM
05/03/2021 15:50 15oC (59.0oF) 67% CALM
05/03/2021 15:20 16oC (60.8oF) 62%
NE (0400)
1b (3kt)
05/03/2021 14:50 16oC (60.8oF) 62%
NE (0500)
1b (3kt)
05/03/2021 14:20 17oC (62.6oF) 63%
NE (0400)
2b (4kt)
05/03/2021 13:50 17oC (62.6oF) 63%
NE (0400)
2b (4kt)
05/03/2021 13:20 17oC (62.6oF) 51%
NE (0500)
2b (6kt)
05/03/2021 12:50 17oC (62.6oF) 51%
NE (0400)
2b (6kt)
05/03/2021 12:20 17oC (62.6oF) 47%
NE (0500)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours