ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
06/12/2023 17:50 16oC (60.8oF) 71%
SSW (2000)
2b (5kt)
06/12/2023 17:20 16oC (60.8oF) 67% VARIABLE 1b (3kt)
06/12/2023 16:50 16oC (60.8oF) 67%
S (1700)
2b (4kt)
06/12/2023 16:20 18oC (64.4oF) 63%
WSW (2500)
2b (5kt)
06/12/2023 15:50 18oC (64.4oF) 63%
W (2700)
3b (9kt)
06/12/2023 15:20 18oC (64.4oF) 63%
SW (2300)
2b (5kt)
06/12/2023 14:50 19oC (66.2oF) 51%
WNW (2900)
4b (11kt)
06/12/2023 14:20 19oC (66.2oF) 59%
WNW (2900)
4b (11kt)
06/12/2023 13:50 19oC (66.2oF) 59%
WNW (2900)
3b (10kt)
06/12/2023 13:20 20oC (68.0oF) 59%
WNW (2900)
4b (14kt)
06/12/2023 12:50 20oC (68.0oF) 59%
WNW (3000)
4b (14kt)
06/12/2023 12:20 20oC (68.0oF) 59%
WNW (3000)
4b (11kt)
06/12/2023 11:50 20oC (68.0oF) 59%
NW (3100)
3b (10kt)
06/12/2023 11:20 20oC (68.0oF) 55%
NW (3100)
4b (11kt)
06/12/2023 10:50 20oC (68.0oF) 55%
NW (3100)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours