ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
06/12/2023 16:50 16oC (60.8oF) 82%
WSW (2500)
4b (11kt)
06/12/2023 16:20 16oC (60.8oF) 82%
WSW (2500)
4b (14kt)
06/12/2023 15:50 16oC (60.8oF) 82%
WSW (2500)
4b (13kt)
06/12/2023 15:20 16oC (60.8oF) 76%
WSW (2500)
4b (12kt)
06/12/2023 14:50 16oC (60.8oF) 82%
WSW (2500)
4b (11kt)
06/12/2023 14:20 17oC (62.6oF) 72%
WSW (2400)
3b (10kt)
06/12/2023 13:50 17oC (62.6oF) 72%
WSW (2500)
3b (10kt)
06/12/2023 13:20 17oC (62.6oF) 67%
WSW (2500)
4b (13kt)
06/12/2023 12:50 17oC (62.6oF) 72%
WSW (2500)
4b GUSTS 5b (11ktG21kt)
06/12/2023 12:20 18oC (64.4oF) 67%
W (2600)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
06/12/2023 11:50 18oC (64.4oF) 67%
W (2600)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
06/12/2023 11:20 18oC (64.4oF) 63%
WSW (2500)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
06/12/2023 10:50 17oC (62.6oF) 67%
WSW (2500)
4b GUSTS 6b (13ktG23kt)
06/12/2023 10:20 17oC (62.6oF) 72%
WSW (2500)
4b GUSTS 6b (13ktG23kt)
06/12/2023 09:50 18oC (64.4oF) 72%
WSW (2500)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)

Station Observations for the last 24 hours