ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/05/2022 19:20 22oC (71.6oF) 49%
W (2800)
4b (14kt)
22/05/2022 18:50 22oC (71.6oF) 49%
W (2700)
4b (12kt)
22/05/2022 18:20 21oC (69.8oF) 55%
W (2800)
4b (12kt)
22/05/2022 17:50 21oC (69.8oF) 55%
W (2800)
4b (12kt)
22/05/2022 17:20 22oC (71.6oF) 56%
W (2700)
4b (13kt)
22/05/2022 16:50 23oC (73.4oF) 56%
W (2700)
4b (12kt)
22/05/2022 16:20 24oC (75.2oF) 52%
W (2800)
4b (11kt)
22/05/2022 15:50 24oC (75.2oF) 56%
WNW (2900)
4b (15kt)
22/05/2022 15:20 25oC (77.0oF) 49%
W (2800)
4b (12kt)
22/05/2022 14:50 26oC (78.8oF) 50%
W (2800)
4b (12kt)
22/05/2022 14:20 27oC (80.6oF) 41%
W (2800)
4b (14kt)
22/05/2022 13:50 27oC (80.6oF) 41%
W (2800)
4b (15kt)
22/05/2022 13:20 27oC (80.6oF) 44%
W (2800)
4b (15kt)
22/05/2022 12:50 27oC (80.6oF) 41%
W (2800)
4b (15kt)
22/05/2022 12:20 27oC (80.6oF) 44%
W (2800)
4b (13kt)

Station Observations for the last 24 hours