ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/09/2020 12:20 29oC (84.2oF) 61%
WNW (3000)
3b (8kt)
23/09/2020 11:50 29oC (84.2oF) 61%
WNW (3000)
3b (8kt)
23/09/2020 11:20 29oC (84.2oF) 61%
NW (3100)
2b (6kt)
23/09/2020 10:50 29oC (84.2oF) 61%
NW (3100)
2b (6kt)
23/09/2020 10:20 29oC (84.2oF) 61%
WNW (2900)
3b (7kt)
23/09/2020 09:50 28oC (82.4oF) 61%
WNW (3000)
2b (6kt)
23/09/2020 09:20 27oC (80.6oF) 64%
NW (3100)
3b (7kt)
23/09/2020 08:50 27oC (80.6oF) 64%
NW (3100)
2b (5kt)
23/09/2020 08:20 26oC (78.8oF) 69%
WNW (3000)
3b (7kt)
23/09/2020 07:50 25oC (77.0oF) 73%
WNW (3000)
3b (8kt)
23/09/2020 07:20 25oC (77.0oF) 73%
WNW (3000)
3b (8kt)
23/09/2020 06:50 24oC (75.2oF) 73%
WNW (3000)
3b (7kt)
23/09/2020 06:20 22oC (71.6oF) 82%
NW (3100)
2b (4kt)
23/09/2020 05:50 22oC (71.6oF) 82%
WNW (3000)
2b (4kt)
23/09/2020 05:20 20oC (68.0oF) 88%
WNW (3000)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours