ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
01/04/2020 16:20 15oC (59.0oF) 76%
WNW (2900)
4b (11kt)
01/04/2020 15:50 15oC (59.0oF) 76%
WNW (3000)
4b (11kt)
01/04/2020 15:20 16oC (60.8oF) 71%
WNW (3000)
4b (15kt)
01/04/2020 14:50 16oC (60.8oF) 71%
WNW (2900)
5b (17kt)
01/04/2020 14:20 17oC (62.6oF) 72%
WNW (3000)
4b (14kt)
01/04/2020 13:50 17oC (62.6oF) 72%
W (2800)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
01/04/2020 13:20 17oC (62.6oF) 72%
WNW (3000)
4b GUSTS 6b (13ktG23kt)
01/04/2020 12:50 17oC (62.6oF) 72%
WNW (2900)
4b (16kt)
01/04/2020 12:20 18oC (64.4oF) 63%
WNW (2900)
4b (15kt)
01/04/2020 11:50 18oC (64.4oF) 63%
NW (3100)
4b (13kt)
01/04/2020 11:20 17oC (62.6oF) 72%
WNW (3000)
4b (14kt)
01/04/2020 10:50 17oC (62.6oF) 72%
WNW (3000)
4b (14kt)
01/04/2020 10:20 17oC (62.6oF) 72%
W (2800)
4b (14kt)
01/04/2020 09:50 17oC (62.6oF) 72%
NW (3100)
3b (10kt)
01/04/2020 09:20 17oC (62.6oF) 72%
WNW (3000)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours