ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/02/2023 06:20 11oC (51.8oF) 81%
W (2700)
3b (7kt)
03/02/2023 05:50 11oC (51.8oF) 76%
W (2600)
3b (7kt)
03/02/2023 05:20 10oC (50.0oF) 87%
WSW (2500)
3b (8kt)
03/02/2023 04:50 10oC (50.0oF) 81%
W (2600)
3b (7kt)
03/02/2023 04:20 10oC (50.0oF) 87%
W (2600)
3b (8kt)
03/02/2023 03:50 10oC (50.0oF) 93%
W (2600)
2b (6kt)
03/02/2023 03:20 10oC (50.0oF) 93%
W (2600)
2b (6kt)
03/02/2023 02:50 10oC (50.0oF) 76%
N (3600)
2b (4kt)
03/02/2023 02:20 10oC (50.0oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
03/02/2023 01:50 10oC (50.0oF) 93%
WSW (2500)
3b (7kt)
03/02/2023 01:20 10oC (50.0oF) 87%
WSW (2500)
3b (8kt)
03/02/2023 00:50 10oC (50.0oF) 87%
WSW (2500)
3b (8kt)
03/02/2023 00:20 10oC (50.0oF) 87%
WSW (2500)
3b (8kt)
02/02/2023 23:20 10oC (50.0oF) 93%
WSW (2500)
2b (6kt)
02/02/2023 22:50 10oC (50.0oF) 93%
WSW (2500)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours