ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/05/2023 02:20 17oC (62.6oF) 93%
WNW (2900)
2b (5kt)
28/05/2023 01:50 17oC (62.6oF) 93%
WNW (2900)
2b (4kt)
28/05/2023 01:20 17oC (62.6oF) 93% CALM
28/05/2023 00:50 17oC (62.6oF) 93%
WNW (2900)
2b (4kt)
28/05/2023 00:20 17oC (62.6oF) 93%
W (2700)
2b (6kt)
27/05/2023 23:50 17oC (62.6oF) 93%
WNW (2900)
2b (5kt)
27/05/2023 23:20 16oC (60.8oF) 93%
W (2800)
2b (5kt)
27/05/2023 22:50 16oC (60.8oF) 93%
W (2800)
2b (4kt)
27/05/2023 22:20 16oC (60.8oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
27/05/2023 21:50 16oC (60.8oF) 93% CALM
27/05/2023 21:20 17oC (62.6oF) 100% CALM
27/05/2023 20:50 17oC (62.6oF) 93% CALM
27/05/2023 20:20 18oC (64.4oF) 93% CALM
27/05/2023 19:50 18oC (64.4oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
27/05/2023 19:20 18oC (64.4oF) 93%
WNW (3000)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours