ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/03/2021 18:50 12oC (53.6oF) 93%
ENE (0600)
2b (5kt)
05/03/2021 18:20 13oC (55.4oF) 87% CALM
05/03/2021 17:50 13oC (55.4oF) 87%
ENE (0600)
1b (3kt)
05/03/2021 17:20 13oC (55.4oF) 87% CALM
05/03/2021 16:50 14oC (57.2oF) 81% CALM
05/03/2021 16:20 15oC (59.0oF) 76% CALM
05/03/2021 15:50 15oC (59.0oF) 76%
NNW (3300)
2b (4kt)
05/03/2021 15:20 15oC (59.0oF) 82%
WNW (3000)
2b (6kt)
05/03/2021 14:50 16oC (60.8oF) 71%
WNW (3000)
3b (8kt)
05/03/2021 14:20 16oC (60.8oF) 71%
W (2800)
3b (9kt)
05/03/2021 13:50 16oC (60.8oF) 67%
W (2800)
4b (11kt)
05/03/2021 13:20 16oC (60.8oF) 67%
WNW (2900)
4b (11kt)
05/03/2021 12:50 17oC (62.6oF) 72%
WNW (3000)
3b (10kt)
05/03/2021 12:20 17oC (62.6oF) 72%
WNW (3000)
4b (12kt)
05/03/2021 11:50 17oC (62.6oF) 72%
WNW (2900)
3b GUSTS 5b (8ktG18kt)

Station Observations for the last 24 hours