ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/10/2021 16:20 17oC (62.6oF) 72%
NE (0400)
3b (7kt)
25/10/2021 15:50 17oC (62.6oF) 72%
NE (0500)
2b (6kt)
25/10/2021 15:20 17oC (62.6oF) 72%
NE (0500)
2b (6kt)
25/10/2021 14:50 17oC (62.6oF) 77%
NNE (0300)
3b (8kt)
25/10/2021 14:20 17oC (62.6oF) 77%
NE (0400)
3b (8kt)
25/10/2021 13:50 18oC (64.4oF) 72%
NE (0400)
2b (5kt)
25/10/2021 13:20 18oC (64.4oF) 72%
NE (0400)
2b (5kt)
25/10/2021 12:50 18oC (64.4oF) 72%
NE (0400)
3b (7kt)
25/10/2021 12:20 18oC (64.4oF) 72%
NE (0400)
3b (7kt)
25/10/2021 11:50 18oC (64.4oF) 67%
NE (0400)
4b (12kt)
25/10/2021 11:20 18oC (64.4oF) 67%
NE (0400)
4b (12kt)
25/10/2021 10:50 18oC (64.4oF) 67%
ENE (0600)
4b (12kt)
25/10/2021 10:20 18oC (64.4oF) 67%
NE (0500)
4b (12kt)
25/10/2021 09:50 18oC (64.4oF) 67%
NE (0400)
4b (14kt)
25/10/2021 09:20 18oC (64.4oF) 72%
NE (0500)
4b (14kt)

Station Observations for the last 24 hours