ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/02/2020 23:50 10oC (50.0oF) 87% CALM
21/02/2020 23:20 10oC (50.0oF) 87% CALM
21/02/2020 22:50 10oC (50.0oF) 87%
N (3500)
2b (4kt)
21/02/2020 22:20 10oC (50.0oF) 87%
NNW (3400)
2b (4kt)
21/02/2020 21:50 10oC (50.0oF) 87%
N (3500)
2b (4kt)
21/02/2020 21:20 10oC (50.0oF) 87%
NNW (3400)
2b (5kt)
21/02/2020 20:50 10oC (50.0oF) 87%
NNW (3400)
2b (4kt)
21/02/2020 20:20 10oC (50.0oF) 87%
N (3600)
2b (4kt)
21/02/2020 19:50 10oC (50.0oF) 87%
N (3500)
2b (6kt)
21/02/2020 19:20 10oC (50.0oF) 87%
NNW (3400)
2b (6kt)
21/02/2020 18:50 10oC (50.0oF) 87%
NNW (3300)
2b (6kt)
21/02/2020 18:20 10oC (50.0oF) 87%
N (3600)
2b (6kt)
21/02/2020 17:50 10oC (50.0oF) 87%
N (0100)
3b (10kt)
21/02/2020 17:20 10oC (50.0oF) 87%
NNW (3400)
2b (6kt)
21/02/2020 16:50 10oC (50.0oF) 87%
N (3500)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours