ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

TAF LGST 232300Z 2400/2409 30015KT 9999 FEW025=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

UUWW 240130Z 00000MPS 9000 3600SW BR NSC 10/09 Q1017 R24/000070TEMPO 0300 FG=