ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGPA 062020Z AUTO 35006KT //// // ////// 21/14 Q1014 RE//=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LEMD 062000Z VRB02KT CAVOK 25/12 Q1012 NOSIG=