ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
01/04/2020 17:50 15oC (59.0oF) 82%
WSW (2500)
4b (16kt)
01/04/2020 17:20 16oC (60.8oF) 76%
WSW (2500)
4b (11kt)
01/04/2020 16:50 16oC (60.8oF) 76%
WSW (2500)
4b (11kt)
01/04/2020 16:20 16oC (60.8oF) 76%
WSW (2500)
4b (15kt)
01/04/2020 15:50 16oC (60.8oF) 76%
WSW (2500)
4b (15kt)
01/04/2020 15:20 17oC (62.6oF) 72%
WSW (2500)
4b (16kt)
01/04/2020 14:50 17oC (62.6oF) 72%
WSW (2500)
4b (16kt)
01/04/2020 14:20 17oC (62.6oF) 72%
WSW (2500)
4b (16kt)
01/04/2020 13:50 18oC (64.4oF) 67%
WSW (2500)
4b (15kt)
01/04/2020 13:20 18oC (64.4oF) 67%
WSW (2500)
5b (17kt)
01/04/2020 12:50 18oC (64.4oF) 67%
WSW (2500)
5b (17kt)
01/04/2020 12:20 18oC (64.4oF) 63%
WSW (2500)
5b (18kt)
01/04/2020 11:50 18oC (64.4oF) 63%
WSW (2500)
4b (16kt)
01/04/2020 11:20 18oC (64.4oF) 63%
WSW (2500)
4b (15kt)
01/04/2020 10:50 18oC (64.4oF) 63%
WSW (2500)
4b (15kt)

Station Observations for the last 24 hours