ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
30/09/2022 15:50 29oC (84.2oF) 65%
WSW (2400)
1b (3kt)
30/09/2022 15:20 29oC (84.2oF) 65%
WSW (2500)
2b (4kt)
30/09/2022 14:50 30oC (86.0oF) 57%
WSW (2500)
3b (7kt)
30/09/2022 14:20 30oC (86.0oF) 54%
WSW (2500)
3b (8kt)
30/09/2022 13:50 31oC (87.8oF) 48% VARIABLE 2b (4kt)
30/09/2022 13:20 31oC (87.8oF) 45% VARIABLE 2b (5kt)
30/09/2022 13:17 31oC (87.8oF) 45% VARIABLE 2b (5kt)
30/09/2022 12:50 31oC (87.8oF) 42%
E (0900)
4b (12kt)
30/09/2022 12:47 31oC (87.8oF) 42%
E (0900)
4b (12kt)
30/09/2022 12:20 31oC (87.8oF) 42%
ESE (1200)
2b (6kt)
30/09/2022 12:17 31oC (87.8oF) 42%
ESE (1200)
2b (6kt)
30/09/2022 11:50 31oC (87.8oF) 42%
SE (1300)
3b (8kt)
30/09/2022 11:20 31oC (87.8oF) 42%
E (1000)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
30/09/2022 10:50 31oC (87.8oF) 42%
E (1000)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
30/09/2022 10:20 31oC (87.8oF) 48%
E (0900)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours