ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/10/2021 16:50 21oC (69.8oF) 63%
SW (2200)
3b (7kt)
25/10/2021 16:20 21oC (69.8oF) 63%
SW (2200)
3b (7kt)
25/10/2021 15:50 21oC (69.8oF) 63%
SW (2200)
3b (7kt)
25/10/2021 15:20 22oC (71.6oF) 59%
SW (2300)
3b (8kt)
25/10/2021 14:50 22oC (71.6oF) 59%
SW (2300)
3b (10kt)
25/10/2021 14:20 23oC (73.4oF) 52%
WSW (2400)
3b (8kt)
25/10/2021 13:50 23oC (73.4oF) 52%
WSW (2500)
3b (7kt)
25/10/2021 13:20 23oC (73.4oF) 52%
WSW (2500)
3b (8kt)
25/10/2021 12:50 23oC (73.4oF) 52%
WSW (2400)
3b (8kt)
25/10/2021 12:20 23oC (73.4oF) 52%
W (2700)
2b (5kt)
25/10/2021 11:50 23oC (73.4oF) 52%
W (2800)
3b (7kt)
25/10/2021 11:20 22oC (71.6oF) 59%
WNW (2900)
3b (7kt)
25/10/2021 10:50 22oC (71.6oF) 59%
W (2800)
2b (6kt)
25/10/2021 10:20 22oC (71.6oF) 59%
WNW (2900)
2b (6kt)
25/10/2021 09:50 22oC (71.6oF) 59%
WNW (3000)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours