ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/07/2019 11:50 32oC (89.6oF) 37%
WSW (2400)
4b (16kt)
22/07/2019 11:20 32oC (89.6oF) 37%
WSW (2400)
4b (15kt)
22/07/2019 10:50 32oC (89.6oF) 37%
WSW (2400)
4b (14kt)
22/07/2019 10:20 32oC (89.6oF) 37%
WSW (2400)
4b (13kt)
22/07/2019 09:50 32oC (89.6oF) 37%
WSW (2500)
4b (12kt)
22/07/2019 09:20 32oC (89.6oF) 37%
WSW (2500)
3b (10kt)
22/07/2019 08:50 32oC (89.6oF) 37%
W (2600)
3b (8kt)
22/07/2019 08:20 31oC (87.8oF) 42%
WSW (2500)
3b (7kt)
22/07/2019 07:50 30oC (86.0oF) 42%
W (2600)
3b (7kt)
22/07/2019 07:20 29oC (84.2oF) 44%
WSW (2400)
3b (7kt)
22/07/2019 06:50 29oC (84.2oF) 44%
W (2600)
3b (8kt)
22/07/2019 06:20 29oC (84.2oF) 47%
WSW (2500)
3b (7kt)
22/07/2019 05:50 28oC (82.4oF) 50%
WSW (2500)
3b (7kt)
22/07/2019 05:20 27oC (80.6oF) 57%
WSW (2400)
2b (6kt)
22/07/2019 04:50 27oC (80.6oF) 57%
SW (2300)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours