ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/05/2022 07:20 19oC (66.2oF) 72%
ENE (0600)
2b (4kt)
20/05/2022 06:50 20oC (68.0oF) 63%
E (1000)
2b (4kt)
20/05/2022 06:20 20oC (68.0oF) 67%
ENE (0700)
3b (7kt)
20/05/2022 05:50 20oC (68.0oF) 67%
ENE (0700)
2b (6kt)
20/05/2022 05:20 19oC (66.2oF) 72%
E (0800)
2b (6kt)
20/05/2022 04:50 19oC (66.2oF) 72%
E (0900)
2b (6kt)
20/05/2022 04:20 19oC (66.2oF) 72% VARIABLE 1b (2kt)
20/05/2022 03:50 19oC (66.2oF) 72%
E (1000)
1b (2kt)
20/05/2022 03:20 18oC (64.4oF) 77%
ESE (1200)
1b (3kt)
20/05/2022 02:50 19oC (66.2oF) 67% VARIABLE 1b (2kt)
20/05/2022 01:50 20oC (68.0oF) 63% VARIABLE 1b (2kt)
20/05/2022 01:20 20oC (68.0oF) 63%
NE (0500)
3b (7kt)
20/05/2022 00:50 20oC (68.0oF) 59%
NE (0500)
3b (9kt)
20/05/2022 00:20 20oC (68.0oF) 59%
NNE (0300)
3b (9kt)
19/05/2022 23:50 20oC (68.0oF) 59%
NNE (0300)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours