ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
04/10/2023 09:50 28oC (82.4oF) 53%
W (2600)
2b (6kt)
04/10/2023 09:20 27oC (80.6oF) 57%
W (2700)
2b (6kt)
04/10/2023 08:50 27oC (80.6oF) 57%
W (2800)
2b (5kt)
04/10/2023 08:20 26oC (78.8oF) 60%
WNW (2900)
2b (6kt)
04/10/2023 07:50 26oC (78.8oF) 60%
WNW (2900)
2b (4kt)
04/10/2023 07:20 26oC (78.8oF) 60%
W (2800)
2b (5kt)
04/10/2023 06:50 26oC (78.8oF) 60%
WNW (2900)
2b (6kt)
04/10/2023 06:20 26oC (78.8oF) 60%
WNW (3000)
3b (8kt)
04/10/2023 05:50 25oC (77.0oF) 64%
WNW (3000)
3b (8kt)
04/10/2023 05:20 25oC (77.0oF) 68%
WNW (3000)
2b (6kt)
04/10/2023 04:50 24oC (75.2oF) 73%
WNW (3000)
2b (6kt)
04/10/2023 04:20 23oC (73.4oF) 73%
WNW (3000)
2b (6kt)
04/10/2023 03:50 23oC (73.4oF) 73%
SW (2300)
2b (4kt)
04/10/2023 03:20 23oC (73.4oF) 73%
SW (2200)
2b (4kt)
04/10/2023 02:50 23oC (73.4oF) 73% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours