ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/11/2019 21:20 18oC (64.4oF) 77% VARIABLE 1b (3kt)
21/11/2019 20:50 18oC (64.4oF) 82% VARIABLE 1b (3kt)
21/11/2019 20:20 18oC (64.4oF) 82% VARIABLE 1b (3kt)
21/11/2019 19:50 18oC (64.4oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
21/11/2019 19:20 18oC (64.4oF) 77% VARIABLE 1b (3kt)
21/11/2019 18:50 18oC (64.4oF) 77% VARIABLE 1b (2kt)
21/11/2019 18:20 19oC (66.2oF) 72% VARIABLE 1b (2kt)
21/11/2019 17:50 19oC (66.2oF) 72%
S (1700)
2b (4kt)
21/11/2019 17:20 19oC (66.2oF) 72% VARIABLE 1b (3kt)
21/11/2019 16:50 19oC (66.2oF) 72% VARIABLE 1b (3kt)
21/11/2019 16:20 19oC (66.2oF) 82% VARIABLE 1b (3kt)
21/11/2019 15:50 19oC (66.2oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
21/11/2019 15:20 19oC (66.2oF) 77% VARIABLE 1b (2kt)
21/11/2019 14:50 20oC (68.0oF) 72% VARIABLE 1b (3kt)
21/11/2019 14:20 20oC (68.0oF) 77% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours