ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/09/2020 12:50 28oC (82.4oF) 65%
WSW (2400)
5b (19kt)
23/09/2020 12:20 28oC (82.4oF) 61%
WSW (2500)
5b (17kt)
23/09/2020 11:50 28oC (82.4oF) 61%
WSW (2500)
5b (17kt)
23/09/2020 11:20 28oC (82.4oF) 61%
WSW (2500)
5b (17kt)
23/09/2020 10:50 28oC (82.4oF) 61%
WSW (2500)
5b (17kt)
23/09/2020 10:20 27oC (80.6oF) 64%
WSW (2500)
5b (17kt)
23/09/2020 09:50 27oC (80.6oF) 64%
WSW (2500)
5b (17kt)
23/09/2020 09:20 27oC (80.6oF) 60%
WSW (2500)
4b (16kt)
23/09/2020 08:50 27oC (80.6oF) 60%
WSW (2500)
4b (16kt)
23/09/2020 08:20 26oC (78.8oF) 64%
WSW (2500)
5b (17kt)
23/09/2020 07:50 26oC (78.8oF) 64%
WSW (2500)
5b (17kt)
23/09/2020 07:20 26oC (78.8oF) 73%
WSW (2500)
5b (17kt)
23/09/2020 06:50 26oC (78.8oF) 73%
WSW (2500)
5b (17kt)
23/09/2020 06:20 25oC (77.0oF) 73%
SW (2300)
4b (13kt)
23/09/2020 05:50 25oC (77.0oF) 73%
SW (2300)
4b (13kt)

Station Observations for the last 24 hours