ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/02/2020 00:20 11oC (51.8oF) 76%
WNW (2900)
4b (12kt)
21/02/2020 23:50 11oC (51.8oF) 76%
W (2800)
4b (11kt)
21/02/2020 23:20 12oC (53.6oF) 71%
WNW (2900)
4b (14kt)
21/02/2020 22:50 12oC (53.6oF) 71%
W (2800)
4b (12kt)
21/02/2020 22:20 12oC (53.6oF) 76%
W (2800)
4b (12kt)
21/02/2020 21:50 12oC (53.6oF) 76%
W (2800)
4b (11kt)
21/02/2020 21:20 12oC (53.6oF) 71%
WNW (2900)
4b (13kt)
21/02/2020 20:50 12oC (53.6oF) 71%
WNW (3000)
4b (13kt)
21/02/2020 20:20 12oC (53.6oF) 71%
WNW (3000)
4b (14kt)
21/02/2020 19:50 12oC (53.6oF) 71%
WNW (3000)
4b (15kt)
21/02/2020 19:20 13oC (55.4oF) 66%
WNW (2900)
4b (13kt)
21/02/2020 18:50 13oC (55.4oF) 66%
WNW (3000)
4b (13kt)
21/02/2020 18:20 13oC (55.4oF) 66%
WNW (3000)
4b (15kt)
21/02/2020 17:50 13oC (55.4oF) 66%
WNW (3000)
4b (14kt)
21/02/2020 17:20 13oC (55.4oF) 71%
WNW (3000)
4b (14kt)

Station Observations for the last 24 hours