ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/09/2019 23:20 25oC (77.0oF) 53%
WNW (3000)
3b (10kt)
21/09/2019 22:50 25oC (77.0oF) 53%
WNW (3000)
4b (11kt)
21/09/2019 22:20 25oC (77.0oF) 53%
WNW (3000)
4b (11kt)
21/09/2019 21:50 25oC (77.0oF) 56%
WNW (2900)
3b (9kt)
21/09/2019 21:20 25oC (77.0oF) 53%
W (2800)
3b (8kt)
21/09/2019 20:50 25oC (77.0oF) 53%
W (2700)
3b (9kt)
21/09/2019 20:20 25oC (77.0oF) 53%
W (2700)
3b (9kt)
21/09/2019 19:50 25oC (77.0oF) 53%
W (2600)
3b (9kt)
21/09/2019 19:20 25oC (77.0oF) 49%
W (2600)
3b (8kt)
21/09/2019 18:50 25oC (77.0oF) 49%
WSW (2500)
3b (9kt)
21/09/2019 18:20 26oC (78.8oF) 46%
WSW (2500)
3b (9kt)
21/09/2019 17:50 26oC (78.8oF) 46%
W (2600)
3b (10kt)
21/09/2019 17:20 26oC (78.8oF) 46%
W (2600)
3b (10kt)
21/09/2019 16:50 26oC (78.8oF) 46%
W (2600)
4b GUSTS 5b (11ktG21kt)
21/09/2019 16:20 26oC (78.8oF) 46%
W (2600)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours