ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGAV 250520Z VRB02KT CAVOK 13/10 Q1020 RMK NOSIG=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 250530Z 02010KT 9999 BKN014 BKN020 13/10 Q1015 TEMPOBKN008=