ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kalymnos (Kalymnos) Longitute (Lon): 26.939 Latitute (Lat): 36.965 Altitute (Alt): 228m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
11/08/2020 11:30 29oC (84.2oF) 65%
NW (3200)
4b (13kt)
11/08/2020 11:00 29oC (84.2oF) 61%
NNW (3400)
4b (13kt)
11/08/2020 10:00 27oC (80.6oF) 69%
NW (3200)
4b (14kt)
11/08/2020 09:00 27oC (80.6oF) 69%
NW (3200)
4b (13kt)
11/08/2020 08:00 27oC (80.6oF) 64%
NNW (3300)
4b (14kt)
11/08/2020 07:00 26oC (78.8oF) 69%
NNW (3400)
4b (13kt)
11/08/2020 06:00 26oC (78.8oF) 60%
NW (3200)
4b (13kt)
11/08/2020 05:00 25oC (77.0oF) 64%
NW (3200)
4b (14kt)
11/08/2020 04:00 24oC (75.2oF) 64%
NW (3200)
3b (9kt)
11/08/2020 03:00 24oC (75.2oF) 64%
NW (3200)
3b (10kt)
10/08/2020 14:30 28oC (82.4oF) 61%
NNW (3300)
4b (12kt)
10/08/2020 14:00 28oC (82.4oF) 65%
NNW (3300)
4b (13kt)
10/08/2020 13:00 28oC (82.4oF) 65%
NNW (3300)
4b (12kt)
10/08/2020 12:00 29oC (84.2oF) 61%
NNW (3400)
4b (12kt)
10/08/2020 11:00 29oC (84.2oF) 61%
N (3500)
4b (13kt)

Station Observations for the last 24 hours