ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
14/11/2019 22:50 12oC (53.6oF) 87%
NNE (0300)
1b (3kt)
14/11/2019 21:50 12oC (53.6oF) 87% CALM
14/11/2019 20:50 13oC (55.4oF) 87% CALM
14/11/2019 20:20 14oC (57.2oF) 93% CALM
14/11/2019 19:50 14oC (57.2oF) 93% CALM
14/11/2019 19:20 14oC (57.2oF) 93% CALM
14/11/2019 18:50 14oC (57.2oF) 93% CALM
14/11/2019 18:20 14oC (57.2oF) 93% CALM
14/11/2019 17:50 14oC (57.2oF) 93% CALM
14/11/2019 17:20 14oC (57.2oF) 93%
NNE (0200)
2b (4kt)
14/11/2019 16:50 14oC (57.2oF) 93%
NNE (0200)
2b (4kt)
14/11/2019 16:20 15oC (59.0oF) 87% CALM
14/11/2019 15:50 15oC (59.0oF) 87%
WSW (2400)
2b (5kt)
14/11/2019 15:20 15oC (59.0oF) 93%
WSW (2400)
3b (7kt)
14/11/2019 14:50 16oC (60.8oF) 93%
WSW (2400)
3b (9kt)

Station Observations for the last 24 hours