ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/03/2020 10:50 13oC (55.4oF) 71%
SW (2200)
2b (5kt)
28/03/2020 10:20 13oC (55.4oF) 76%
SSW (2100)
2b (5kt)
28/03/2020 09:50 13oC (55.4oF) 76%
S (1900)
2b (4kt)
28/03/2020 09:20 12oC (53.6oF) 76%
SSW (2000)
2b (5kt)
28/03/2020 08:50 12oC (53.6oF) 76%
SE (1400)
2b (5kt)
28/03/2020 08:20 10oC (50.0oF) 87%
S (1800)
2b (5kt)
28/03/2020 07:50 9oC (48.2oF) 87%
ESE (1100)
1b (3kt)
28/03/2020 07:20 9oC (48.2oF) 93%
NE (0500)
2b (5kt)
28/03/2020 06:50 9oC (48.2oF) 93%
NE (0500)
2b (5kt)
28/03/2020 06:20 9oC (48.2oF) 93%
NE (0500)
2b (4kt)
28/03/2020 05:50 9oC (48.2oF) 93%
N (3500)
1b (3kt)
28/03/2020 05:20 9oC (48.2oF) 87% CALM
28/03/2020 04:50 9oC (48.2oF) 87% CALM
28/03/2020 04:20 9oC (48.2oF) 87%
ESE (1100)
1b (3kt)
27/03/2020 21:20 10oC (50.0oF) 87% CALM

Station Observations for the last 24 hours