ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/05/2022 06:50 19oC (66.2oF) 59%
WSW (2500)
1b (3kt)
20/05/2022 06:20 18oC (64.4oF) 63% VARIABLE 1b (2kt)
20/05/2022 05:50 17oC (62.6oF) 67% CALM
20/05/2022 05:20 14oC (57.2oF) 66% CALM
20/05/2022 04:50 12oC (53.6oF) 76% CALM
20/05/2022 04:20 10oC (50.0oF) 76% CALM
20/05/2022 03:50 9oC (48.2oF) 81% CALM
19/05/2022 20:20 13oC (55.4oF) 76% CALM
19/05/2022 19:50 14oC (57.2oF) 76% CALM
19/05/2022 19:20 15oC (59.0oF) 67%
WSW (2400)
2b (4kt)
19/05/2022 18:50 16oC (60.8oF) 62%
WSW (2400)
2b (4kt)
19/05/2022 18:20 16oC (60.8oF) 54%
SW (2300)
2b (5kt)
19/05/2022 17:50 17oC (62.6oF) 51%
SW (2300)
2b (4kt)
19/05/2022 17:20 17oC (62.6oF) 63%
SW (2200)
2b (4kt)
19/05/2022 16:50 18oC (64.4oF) 59%
SW (2300)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours