ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
12/08/2020 05:50 26oC (78.8oF) 57%
E (0900)
1b (2kt)
12/08/2020 05:20 23oC (73.4oF) 60%
E (0900)
1b (3kt)
12/08/2020 04:50 23oC (73.4oF) 60%
E (0900)
1b (3kt)
12/08/2020 04:20 23oC (73.4oF) 60%
E (0800)
1b (3kt)
12/08/2020 03:50 22oC (71.6oF) 64%
ENE (0700)
1b (3kt)
12/08/2020 03:20 22oC (71.6oF) 64%
ENE (0600)
1b (2kt)
12/08/2020 02:50 22oC (71.6oF) 64%
ENE (0600)
1b (2kt)
12/08/2020 02:20 22oC (71.6oF) 64%
NE (0500)
1b (3kt)
11/08/2020 20:20 25oC (77.0oF) 78% CALM
11/08/2020 19:50 25oC (77.0oF) 78%
SW (2200)
2b (4kt)
11/08/2020 19:20 26oC (78.8oF) 69% CALM
11/08/2020 18:50 26oC (78.8oF) 69%
W (2600)
2b (6kt)
11/08/2020 18:20 27oC (80.6oF) 60%
WSW (2500)
2b (5kt)
11/08/2020 17:50 27oC (80.6oF) 60%
WSW (2500)
3b (7kt)
11/08/2020 17:20 28oC (82.4oF) 53%
WSW (2500)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours