ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
31/10/2020 18:20 15oC (59.0oF) 67% CALM
31/10/2020 17:50 15oC (59.0oF) 67%
W (2700)
2b (4kt)
31/10/2020 17:20 16oC (60.8oF) 67% CALM
31/10/2020 16:50 16oC (60.8oF) 67%
W (2600)
2b (5kt)
31/10/2020 16:20 17oC (62.6oF) 55%
W (2600)
2b (5kt)
31/10/2020 15:50 17oC (62.6oF) 55%
SW (2300)
3b (7kt)
31/10/2020 15:20 17oC (62.6oF) 51%
WSW (2400)
3b (7kt)
31/10/2020 14:50 18oC (64.4oF) 48%
SW (2300)
3b (8kt)
31/10/2020 14:20 18oC (64.4oF) 48%
SW (2200)
3b (10kt)
31/10/2020 13:50 19oC (66.2oF) 42%
SW (2200)
3b (10kt)
31/10/2020 13:20 19oC (66.2oF) 42%
SW (2200)
4b (12kt)
31/10/2020 12:50 19oC (66.2oF) 42%
SW (2300)
3b (10kt)
31/10/2020 12:20 20oC (68.0oF) 42%
SW (2200)
3b (10kt)
31/10/2020 11:50 20oC (68.0oF) 42%
SW (2300)
3b (9kt)
31/10/2020 11:20 20oC (68.0oF) 42%
SW (2200)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours