ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/10/2021 16:20 12oC (53.6oF) 57%
E (0800)
3b (7kt)
25/10/2021 15:50 13oC (55.4oF) 54%
E (0900)
2b (5kt)
25/10/2021 15:20 14oC (57.2oF) 47%
ENE (0700)
2b (6kt)
25/10/2021 14:50 15oC (59.0oF) 44%
E (0800)
3b (8kt)
25/10/2021 14:20 16oC (60.8oF) 33%
E (0800)
4b (11kt)
25/10/2021 13:50 16oC (60.8oF) 33%
E (0900)
4b (11kt)
25/10/2021 13:20 16oC (60.8oF) 33%
E (0800)
4b (11kt)
25/10/2021 12:50 16oC (60.8oF) 33%
E (0800)
4b (13kt)
25/10/2021 12:20 16oC (60.8oF) 35%
E (0800)
4b (13kt)
25/10/2021 11:50 16oC (60.8oF) 35%
E (0800)
4b (14kt)
25/10/2021 11:20 15oC (59.0oF) 38%
ENE (0700)
4b (11kt)
25/10/2021 10:50 15oC (59.0oF) 38%
ENE (0700)
4b (14kt)
25/10/2021 10:20 15oC (59.0oF) 41%
E (0800)
4b (14kt)
25/10/2021 09:50 15oC (59.0oF) 41%
ENE (0700)
4b (14kt)
25/10/2021 09:20 14oC (57.2oF) 47%
NE (0500)
4b (15kt)

Station Observations for the last 24 hours