ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/05/2023 20:50 19oC (66.2oF) 72% CALM
27/05/2023 20:20 19oC (66.2oF) 72% CALM
27/05/2023 19:50 21oC (69.8oF) 68% CALM
27/05/2023 19:20 21oC (69.8oF) 63%
NNE (0300)
2b (5kt)
27/05/2023 18:50 20oC (68.0oF) 72% CALM
27/05/2023 18:20 21oC (69.8oF) 63% CALM
27/05/2023 17:50 21oC (69.8oF) 55% CALM
27/05/2023 17:20 22oC (71.6oF) 52% CALM
27/05/2023 16:50 24oC (75.2oF) 46%
SSW (2000)
2b (5kt)
27/05/2023 16:20 26oC (78.8oF) 33%
SSW (2000)
2b (4kt)
27/05/2023 15:50 26oC (78.8oF) 31%
W (2600)
2b (4kt)
27/05/2023 15:20 26oC (78.8oF) 29%
N (3500)
2b (5kt)
27/05/2023 14:50 26oC (78.8oF) 29%
NNE (0300)
3b (8kt)
27/05/2023 14:20 26oC (78.8oF) 31%
NNE (0200)
3b (8kt)
27/05/2023 13:50 25oC (77.0oF) 38%
SSW (2100)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours