ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/03/2021 18:50 11oC (51.8oF) 87% CALM
05/03/2021 18:20 11oC (51.8oF) 87% CALM
05/03/2021 17:50 11oC (51.8oF) 87%
WNW (3000)
2b (4kt)
05/03/2021 17:20 11oC (51.8oF) 87%
W (2700)
2b (5kt)
05/03/2021 16:50 12oC (53.6oF) 87%
W (2700)
2b (5kt)
05/03/2021 16:20 12oC (53.6oF) 87%
W (2600)
2b (5kt)
05/03/2021 15:50 13oC (55.4oF) 81%
WSW (2500)
2b (5kt)
05/03/2021 15:20 14oC (57.2oF) 71%
WSW (2500)
2b (6kt)
05/03/2021 14:50 15oC (59.0oF) 67%
WSW (2500)
2b (6kt)
05/03/2021 14:20 15oC (59.0oF) 67%
WSW (2500)
2b (6kt)
05/03/2021 13:50 15oC (59.0oF) 67%
WSW (2500)
2b (6kt)
05/03/2021 13:20 16oC (60.8oF) 62%
SW (2300)
2b (5kt)
05/03/2021 12:50 16oC (60.8oF) 62%
SW (2200)
2b (5kt)
05/03/2021 12:20 16oC (60.8oF) 62%
SSW (2000)
2b (6kt)
05/03/2021 11:50 16oC (60.8oF) 62%
SW (2200)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours