ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
06/12/2023 16:50 9oC (48.2oF) 87% CALM
06/12/2023 16:20 9oC (48.2oF) 87% CALM
06/12/2023 15:50 9oC (48.2oF) 87% CALM
06/12/2023 15:20 9oC (48.2oF) 87% CALM
06/12/2023 14:50 10oC (50.0oF) 81% CALM
06/12/2023 14:20 10oC (50.0oF) 81% CALM
06/12/2023 13:50 10oC (50.0oF) 81% CALM
06/12/2023 13:20 10oC (50.0oF) 76%
N (0100)
2b (4kt)
06/12/2023 12:50 10oC (50.0oF) 76%
NE (0500)
2b (4kt)
06/12/2023 12:20 11oC (51.8oF) 66%
NE (0500)
2b (4kt)
06/12/2023 11:50 11oC (51.8oF) 66%
NE (0500)
2b (6kt)
06/12/2023 11:20 12oC (53.6oF) 57%
NE (0500)
2b (5kt)
06/12/2023 10:50 12oC (53.6oF) 57%
ENE (0600)
2b (6kt)
06/12/2023 10:20 12oC (53.6oF) 57%
NE (0500)
2b (6kt)
06/12/2023 09:50 12oC (53.6oF) 57%
NE (0400)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours