ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
30/01/2023 05:50 4oC (39.2oF) 86%
NNE (0300)
2b (5kt)
30/01/2023 05:20 3oC (37.4oF) 86%
NNE (0200)
2b (6kt)
30/01/2023 04:50 4oC (39.2oF) 80%
NNE (0200)
2b (6kt)
30/01/2023 04:20 4oC (39.2oF) 80%
NNE (0200)
2b (5kt)
29/01/2023 18:20 6oC (42.8oF) 86%
NE (0500)
2b (5kt)
29/01/2023 17:50 6oC (42.8oF) 86%
ENE (0600)
2b (6kt)
29/01/2023 16:50 6oC (42.8oF) 75%
NE (0500)
2b (4kt)
29/01/2023 16:20 6oC (42.8oF) 70%
NE (0400)
2b (4kt)
29/01/2023 15:50 6oC (42.8oF) 70% CALM
29/01/2023 15:20 7oC (44.6oF) 70% CALM
29/01/2023 14:50 7oC (44.6oF) 70% CALM
29/01/2023 14:20 7oC (44.6oF) 70%
E (0900)
2b (5kt)
29/01/2023 13:50 7oC (44.6oF) 70%
E (0900)
2b (5kt)
29/01/2023 13:20 7oC (44.6oF) 70%
E (0800)
2b (5kt)
29/01/2023 12:50 7oC (44.6oF) 70%
E (0800)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours