ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/05/2020 17:50 16oC (60.8oF) 76% CALM
27/05/2020 17:20 17oC (62.6oF) 67%
NW (3100)
2b (4kt)
27/05/2020 16:50 17oC (62.6oF) 67%
NW (3200)
2b (4kt)
27/05/2020 15:50 18oC (64.4oF) 67%
NW (3200)
2b (5kt)
27/05/2020 15:20 18oC (64.4oF) 67%
NNW (3400)
2b (4kt)
27/05/2020 14:50 19oC (66.2oF) 51%
E (1000)
2b (6kt)
27/05/2020 14:20 20oC (68.0oF) 48%
SE (1300)
2b (4kt)
27/05/2020 13:50 20oC (68.0oF) 48%
SW (2200)
3b (7kt)
27/05/2020 13:20 19oC (66.2oF) 48% CALM
27/05/2020 12:50 19oC (66.2oF) 48% CALM
27/05/2020 12:20 20oC (68.0oF) 48%
ENE (0700)
2b (5kt)
27/05/2020 11:50 20oC (68.0oF) 48%
ENE (0700)
2b (6kt)
27/05/2020 11:20 19oC (66.2oF) 55%
W (2600)
2b (6kt)
27/05/2020 10:50 19oC (66.2oF) 55%
WSW (2400)
3b (8kt)
27/05/2020 10:20 20oC (68.0oF) 48%
NW (3100)
4b (13kt)

Station Observations for the last 24 hours