ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupoli (Alexandroupoli) Longitute (Lon): 25.95 Latitute (Lat): 40.86 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
06/12/2023 18:20 9oC (48.2oF) 93%
NNE (0300)
3b (8kt)
06/12/2023 17:50 9oC (48.2oF) 93%
NNE (0300)
3b (8kt)
06/12/2023 17:20 9oC (48.2oF) 93%
NNE (0300)
3b (9kt)
06/12/2023 16:50 9oC (48.2oF) 93%
NNE (0300)
3b (9kt)
06/12/2023 16:20 9oC (48.2oF) 93%
NE (0400)
3b (10kt)
06/12/2023 15:50 9oC (48.2oF) 93%
NE (0400)
3b (10kt)
06/12/2023 15:20 10oC (50.0oF) 87%
NE (0400)
3b (9kt)
06/12/2023 14:50 10oC (50.0oF) 87%
NE (0400)
3b (9kt)
06/12/2023 14:20 11oC (51.8oF) 81%
NE (0400)
3b (10kt)
06/12/2023 13:50 11oC (51.8oF) 81%
NE (0400)
4b (11kt)
06/12/2023 13:20 11oC (51.8oF) 81%
NE (0500)
3b (9kt)
06/12/2023 12:50 11oC (51.8oF) 81%
NE (0500)
3b (9kt)
06/12/2023 12:20 11oC (51.8oF) 81%
NE (0400)
4b (12kt)
06/12/2023 11:50 11oC (51.8oF) 81%
NE (0400)
4b (12kt)
06/12/2023 11:20 11oC (51.8oF) 81%
NE (0400)
4b (13kt)

Station Observations for the last 24 hours