ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/07/2019 12:50 34oC (93.2oF) 27%
NE (0500)
3b (9kt)
22/07/2019 12:20 34oC (93.2oF) 27%
ENE (0600)
4b (11kt)
22/07/2019 11:50 34oC (93.2oF) 27%
NE (0500)
4b (11kt)
22/07/2019 11:20 33oC (91.4oF) 29%
ENE (0600)
4b (13kt)
22/07/2019 10:50 33oC (91.4oF) 29%
NE (0500)
4b (13kt)
22/07/2019 10:20 32oC (89.6oF) 30%
ENE (0600)
4b (11kt)
22/07/2019 09:50 32oC (89.6oF) 30%
NE (0500)
3b (10kt)
22/07/2019 09:20 31oC (87.8oF) 34%
ENE (0600)
4b (11kt)
22/07/2019 08:50 31oC (87.8oF) 34%
NE (0500)
4b (12kt)
22/07/2019 08:20 30oC (86.0oF) 42%
ENE (0600)
4b (11kt)
22/07/2019 07:50 30oC (86.0oF) 42%
ENE (0600)
4b (11kt)
22/07/2019 07:20 28oC (82.4oF) 41%
NE (0500)
3b (10kt)
22/07/2019 06:50 27oC (80.6oF) 44%
ENE (0600)
3b (10kt)
22/07/2019 06:20 26oC (78.8oF) 46%
ENE (0600)
4b (11kt)
22/07/2019 05:50 25oC (77.0oF) 49%
E (0900)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours