ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupoli (Alexandroupoli) Longitute (Lon): 25.95 Latitute (Lat): 40.86 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/05/2022 20:50 20oC (68.0oF) 77% CALM
22/05/2022 20:20 20oC (68.0oF) 82% CALM
22/05/2022 19:50 20oC (68.0oF) 82% CALM
22/05/2022 19:20 21oC (69.8oF) 68% CALM
22/05/2022 18:50 21oC (69.8oF) 68% CALM
22/05/2022 18:20 22oC (71.6oF) 68% CALM
22/05/2022 17:50 22oC (71.6oF) 68% CALM
22/05/2022 17:20 22oC (71.6oF) 64% CALM
22/05/2022 16:50 23oC (73.4oF) 56% VARIABLE 1b (3kt)
22/05/2022 16:20 24oC (75.2oF) 49%
WSW (2400)
2b (5kt)
22/05/2022 15:50 24oC (75.2oF) 49%
WSW (2400)
2b (6kt)
22/05/2022 15:20 22oC (71.6oF) 68%
WSW (2500)
3b (7kt)
22/05/2022 14:50 22oC (71.6oF) 68%
WSW (2400)
3b (10kt)
22/05/2022 14:20 22oC (71.6oF) 64%
WSW (2400)
3b (7kt)
22/05/2022 13:50 22oC (71.6oF) 64%
WSW (2400)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours