ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
01/04/2020 17:50 6oC (42.8oF) 70%
ENE (0600)
5b (17kt)
01/04/2020 17:20 7oC (44.6oF) 70%
NE (0500)
5b (17kt)
01/04/2020 16:50 7oC (44.6oF) 70%
NE (0500)
5b (17kt)
01/04/2020 16:20 8oC (46.4oF) 70%
NE (0400)
4b (11kt)
01/04/2020 15:50 8oC (46.4oF) 65%
NE (0400)
4b (11kt)
01/04/2020 15:20 8oC (46.4oF) 65%
NE (0500)
4b (15kt)
01/04/2020 14:50 8oC (46.4oF) 65%
NE (0500)
4b (15kt)
01/04/2020 14:20 8oC (46.4oF) 70%
NE (0500)
4b (15kt)
01/04/2020 13:50 8oC (46.4oF) 70%
NE (0500)
4b (15kt)
01/04/2020 13:20 8oC (46.4oF) 65%
NE (0400)
4b (16kt)
01/04/2020 12:50 8oC (46.4oF) 65%
NE (0400)
4b (16kt)
01/04/2020 12:20 8oC (46.4oF) 65%
NE (0400)
4b (13kt)
01/04/2020 11:50 8oC (46.4oF) 65%
NE (0400)
4b (13kt)
01/04/2020 11:20 8oC (46.4oF) 65%
NE (0400)
4b (14kt)
01/04/2020 10:50 8oC (46.4oF) 65%
NE (0500)
4b (13kt)

Station Observations for the last 24 hours