ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/11/2019 19:20 14oC (57.2oF) 93%
NNE (0200)
2b (5kt)
21/11/2019 18:50 14oC (57.2oF) 93%
NNE (0200)
2b (5kt)
21/11/2019 18:20 14oC (57.2oF) 93%
NNW (3400)
2b (5kt)
21/11/2019 17:50 14oC (57.2oF) 93%
NNW (3400)
2b (5kt)
21/11/2019 17:20 14oC (57.2oF) 93%
E (0800)
3b (10kt)
21/11/2019 16:50 14oC (57.2oF) 100%
NE (0500)
4b (15kt)
21/11/2019 16:20 15oC (59.0oF) 93%
E (0800)
3b (8kt)
21/11/2019 15:50 15oC (59.0oF) 93%
N (0100)
4b (12kt)
21/11/2019 15:20 15oC (59.0oF) 93%
N (0100)
4b (12kt)
21/11/2019 14:50 15oC (59.0oF) 93%
N (0100)
4b (12kt)
21/11/2019 14:20 17oC (62.6oF) 72%
N (0100)
4b (12kt)
21/11/2019 13:20 17oC (62.6oF) 72%
NE (0400)
3b (9kt)
21/11/2019 12:50 17oC (62.6oF) 72%
NE (0400)
3b (10kt)
21/11/2019 12:20 17oC (62.6oF) 72%
NE (0500)
3b (10kt)
21/11/2019 11:50 17oC (62.6oF) 72%
NE (0500)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours