ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupoli (Alexandroupoli) Longitute (Lon): 25.95 Latitute (Lat): 40.86 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/10/2021 17:50 11oC (51.8oF) 61%
NE (0400)
3b (9kt)
25/10/2021 17:20 11oC (51.8oF) 57%
NE (0500)
4b (11kt)
25/10/2021 16:50 11oC (51.8oF) 57%
NE (0500)
3b (10kt)
25/10/2021 16:20 12oC (53.6oF) 57%
NNE (0200)
4b (12kt)
25/10/2021 15:50 12oC (53.6oF) 57%
NNE (0200)
4b (11kt)
25/10/2021 15:20 13oC (55.4oF) 46%
NNE (0300)
4b (12kt)
25/10/2021 14:50 14oC (57.2oF) 43%
NNE (0300)
4b (15kt)
25/10/2021 14:20 14oC (57.2oF) 43%
NE (0400)
4b (14kt)
25/10/2021 13:50 15oC (59.0oF) 41%
NNE (0300)
4b (14kt)
25/10/2021 13:20 15oC (59.0oF) 41%
NE (0400)
4b (16kt)
25/10/2021 12:50 16oC (60.8oF) 38%
NNE (0300)
4b (15kt)
25/10/2021 12:20 16oC (60.8oF) 35%
NE (0400)
4b (15kt)
25/10/2021 11:50 16oC (60.8oF) 35%
NE (0400)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
25/10/2021 11:20 16oC (60.8oF) 38%
NNE (0300)
4b (16kt)
25/10/2021 10:50 16oC (60.8oF) 38%
NNE (0300)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)

Station Observations for the last 24 hours