ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/02/2020 19:20 8oC (46.4oF) 65%
NNE (0300)
2b (4kt)
21/02/2020 18:50 8oC (46.4oF) 65%
NNE (0300)
2b (4kt)
21/02/2020 18:20 9oC (48.2oF) 61%
NE (0400)
2b (6kt)
21/02/2020 17:50 10oC (50.0oF) 57%
NNE (0200)
2b (6kt)
21/02/2020 17:20 10oC (50.0oF) 57%
NNE (0200)
2b (6kt)
21/02/2020 16:50 10oC (50.0oF) 57%
NNE (0200)
2b (6kt)
21/02/2020 16:20 10oC (50.0oF) 53%
N (0100)
3b (7kt)
21/02/2020 15:50 10oC (50.0oF) 53%
N (0100)
3b (7kt)
21/02/2020 15:20 10oC (50.0oF) 53%
N (3500)
3b (7kt)
21/02/2020 14:50 10oC (50.0oF) 53%
N (3500)
3b (7kt)
21/02/2020 11:50 11oC (51.8oF) 49%
N (0100)
5b GUSTS 6b (17ktG27kt)
21/02/2020 09:20 10oC (50.0oF) 49%
N (0100)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
21/02/2020 08:50 10oC (50.0oF) 49%
N (0100)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
21/02/2020 08:20 8oC (46.4oF) 61%
N (3600)
5b GUSTS 6b (17ktG27kt)
21/02/2020 07:50 8oC (46.4oF) 61%
N (3600)
5b GUSTS 6b (17ktG27kt)

Station Observations for the last 24 hours