ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/09/2020 11:20 26oC (78.8oF) 60%
W (2600)
2b (4kt)
23/09/2020 10:50 25oC (77.0oF) 64%
SSW (2100)
2b (5kt)
23/09/2020 10:20 25oC (77.0oF) 68%
SSW (2000)
2b (5kt)
23/09/2020 09:50 24oC (75.2oF) 68%
SW (2200)
2b (4kt)
23/09/2020 09:20 24oC (75.2oF) 64%
W (2800)
2b (4kt)
23/09/2020 08:50 23oC (73.4oF) 68%
NW (3100)
2b (4kt)
23/09/2020 08:20 23oC (73.4oF) 68%
WNW (3000)
2b (6kt)
23/09/2020 07:50 23oC (73.4oF) 64%
WNW (2900)
2b (5kt)
23/09/2020 07:20 22oC (71.6oF) 68% VARIABLE 1b (1kt)
23/09/2020 06:50 23oC (73.4oF) 64% CALM
23/09/2020 06:20 21oC (69.8oF) 59%
SE (1400)
2b (4kt)
23/09/2020 05:50 20oC (68.0oF) 67% VARIABLE 1b (2kt)
23/09/2020 05:20 18oC (64.4oF) 67%
NE (0500)
2b (4kt)
23/09/2020 04:50 17oC (62.6oF) 67%
E (0900)
1b (3kt)
23/09/2020 04:20 17oC (62.6oF) 72%
E (0800)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours