ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
06/12/2023 16:20 12oC (53.6oF) 93%
S (1800)
1b (3kt)
06/12/2023 15:50 12oC (53.6oF) 93%
S (1800)
1b (3kt)
06/12/2023 15:20 12oC (53.6oF) 93%
S (1900)
2b (5kt)
06/12/2023 14:50 12oC (53.6oF) 93%
S (1900)
2b (5kt)
06/12/2023 14:20 12oC (53.6oF) 87%
SW (2300)
1b (3kt)
06/12/2023 13:50 12oC (53.6oF) 87%
SW (2300)
1b (3kt)
06/12/2023 13:20 13oC (55.4oF) 81%
S (1900)
2b (5kt)
06/12/2023 12:50 13oC (55.4oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
06/12/2023 12:20 13oC (55.4oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
06/12/2023 11:50 13oC (55.4oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
06/12/2023 11:20 12oC (53.6oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)
06/12/2023 10:50 12oC (53.6oF) 100%
W (2800)
2b (4kt)
06/12/2023 10:20 12oC (53.6oF) 100%
WNW (2900)
2b (5kt)
06/12/2023 09:50 11oC (51.8oF) 100%
SW (2300)
2b (4kt)
06/12/2023 09:20 11oC (51.8oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours