ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
01/04/2020 16:20 9oC (48.2oF) 75%
ESE (1200)
3b (10kt)
01/04/2020 15:50 9oC (48.2oF) 70%
SE (1300)
4b (11kt)
01/04/2020 15:20 9oC (48.2oF) 75%
SE (1300)
3b (10kt)
01/04/2020 14:50 9oC (48.2oF) 81%
ESE (1200)
2b (5kt)
01/04/2020 14:20 9oC (48.2oF) 75%
SE (1300)
2b (5kt)
01/04/2020 13:50 10oC (50.0oF) 70%
SE (1300)
3b (7kt)
01/04/2020 13:20 10oC (50.0oF) 70%
SE (1300)
2b (6kt)
01/04/2020 12:20 10oC (50.0oF) 70%
ESE (1200)
2b (6kt)
01/04/2020 11:50 10oC (50.0oF) 70%
ESE (1200)
2b (5kt)
01/04/2020 11:20 9oC (48.2oF) 75%
ESE (1200)
3b (7kt)
01/04/2020 10:50 9oC (48.2oF) 81%
ESE (1200)
2b (6kt)
01/04/2020 10:20 9oC (48.2oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
01/04/2020 09:50 9oC (48.2oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
01/04/2020 09:20 9oC (48.2oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
01/04/2020 08:50 8oC (46.4oF) 93% CALM

Station Observations for the last 24 hours