ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
30/09/2022 14:50 29oC (84.2oF) 34%
S (1900)
3b (8kt)
30/09/2022 14:20 29oC (84.2oF) 34%
S (1900)
3b (7kt)
30/09/2022 13:50 27oC (80.6oF) 57%
NW (3100)
2b (4kt)
30/09/2022 13:20 27oC (80.6oF) 57%
WNW (3000)
2b (6kt)
30/09/2022 12:50 28oC (82.4oF) 44%
WNW (3000)
2b (5kt)
30/09/2022 12:20 28oC (82.4oF) 41%
WNW (3000)
2b (4kt)
30/09/2022 11:50 27oC (80.6oF) 57%
NW (3200)
3b (7kt)
30/09/2022 11:20 26oC (78.8oF) 57%
NW (3200)
3b (7kt)
30/09/2022 10:50 26oC (78.8oF) 46%
NNW (3300)
2b (4kt)
30/09/2022 10:20 26oC (78.8oF) 46%
NW (3200)
2b (6kt)
30/09/2022 09:20 24oC (75.2oF) 64%
NW (3100)
2b (4kt)
30/09/2022 08:50 24oC (75.2oF) 64%
WNW (3000)
3b (7kt)
30/09/2022 08:20 24oC (75.2oF) 64%
WNW (3000)
2b (4kt)
30/09/2022 07:50 24oC (75.2oF) 64% VARIABLE 1b (2kt)
30/09/2022 07:20 24oC (75.2oF) 56% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours