ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/03/2021 18:20 13oC (55.4oF) 71%
SSW (2000)
2b (4kt)
05/03/2021 17:50 13oC (55.4oF) 62%
SW (2300)
2b (6kt)
05/03/2021 17:20 14oC (57.2oF) 54%
SE (1300)
2b (5kt)
05/03/2021 16:50 14oC (57.2oF) 54%
SE (1400)
1b (3kt)
05/03/2021 16:20 16oC (60.8oF) 44%
SE (1400)
2b (5kt)
05/03/2021 15:50 16oC (60.8oF) 58%
SE (1400)
2b (5kt)
05/03/2021 15:20 16oC (60.8oF) 62%
S (1700)
3b (7kt)
05/03/2021 14:50 16oC (60.8oF) 58%
S (1800)
2b (5kt)
05/03/2021 14:20 15oC (59.0oF) 67%
S (1700)
3b (7kt)
05/03/2021 13:50 15oC (59.0oF) 58%
S (1800)
3b (7kt)
05/03/2021 13:20 15oC (59.0oF) 62%
NW (3100)
2b (5kt)
05/03/2021 12:50 16oC (60.8oF) 54%
WNW (3000)
2b (6kt)
05/03/2021 12:20 15oC (59.0oF) 62%
W (2800)
2b (6kt)
05/03/2021 11:50 14oC (57.2oF) 66%
NW (3100)
2b (4kt)
05/03/2021 11:20 14oC (57.2oF) 71%
NW (3200)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours