ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/05/2024 08:50 23oC (73.4oF) 68%
NW (3100)
3b (8kt)
21/05/2024 08:20 24oC (75.2oF) 60%
W (2800)
3b (10kt)
21/05/2024 07:50 23oC (73.4oF) 64%
WNW (3000)
3b (7kt)
21/05/2024 07:20 23oC (73.4oF) 60%
NW (3100)
2b (6kt)
21/05/2024 06:50 22oC (71.6oF) 59%
NNW (3400)
2b (4kt)
21/05/2024 06:20 23oC (73.4oF) 60% VARIABLE 1b (3kt)
21/05/2024 05:50 22oC (71.6oF) 59% VARIABLE 1b (2kt)
21/05/2024 05:20 20oC (68.0oF) 72%
E (1000)
1b (3kt)
21/05/2024 04:50 18oC (64.4oF) 82%
E (1000)
2b (4kt)
21/05/2024 04:20 17oC (62.6oF) 87%
E (1000)
2b (4kt)
21/05/2024 03:50 16oC (60.8oF) 93%
ESE (1100)
2b (6kt)
21/05/2024 03:20 16oC (60.8oF) 93%
E (0900)
1b (3kt)
21/05/2024 02:50 16oC (60.8oF) 93%
E (0900)
1b (3kt)
21/05/2024 02:20 16oC (60.8oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
21/05/2024 01:50 16oC (60.8oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours