ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/10/2021 15:50 14oC (57.2oF) 54%
SW (2300)
2b (4kt)
25/10/2021 15:20 15oC (59.0oF) 50%
SW (2300)
2b (4kt)
25/10/2021 14:50 16oC (60.8oF) 44%
SW (2300)
2b (6kt)
25/10/2021 14:20 16oC (60.8oF) 44%
SW (2300)
3b (7kt)
25/10/2021 13:50 16oC (60.8oF) 44%
WSW (2500)
3b (7kt)
25/10/2021 13:20 17oC (62.6oF) 41%
W (2700)
3b (7kt)
25/10/2021 12:50 17oC (62.6oF) 41%
W (2600)
3b (7kt)
25/10/2021 12:20 17oC (62.6oF) 41%
W (2800)
2b (6kt)
25/10/2021 11:50 17oC (62.6oF) 38%
WNW (2900)
2b (6kt)
25/10/2021 11:20 16oC (60.8oF) 41%
WNW (2900)
3b (7kt)
25/10/2021 10:50 16oC (60.8oF) 44%
NW (3100)
3b (8kt)
25/10/2021 10:20 16oC (60.8oF) 44%
NW (3200)
3b (10kt)
25/10/2021 09:50 17oC (62.6oF) 36%
ESE (1200)
3b (7kt)
25/10/2021 09:20 16oC (60.8oF) 38%
ESE (1100)
3b (10kt)
25/10/2021 08:50 16oC (60.8oF) 41%
ESE (1100)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours