ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/05/2022 18:50 23oC (73.4oF) 68%
ENE (0600)
3b (7kt)
22/05/2022 18:20 24oC (75.2oF) 60%
ESE (1200)
2b (4kt)
22/05/2022 17:50 25oC (77.0oF) 56%
ESE (1100)
2b (6kt)
22/05/2022 17:20 26oC (78.8oF) 50%
S (1800)
1b (3kt)
22/05/2022 16:50 27oC (80.6oF) 50%
WSW (2400)
2b (6kt)
22/05/2022 16:20 29oC (84.2oF) 36% VARIABLE 1b (2kt)
22/05/2022 15:20 30oC (86.0oF) 32%
SSW (2100)
2b (5kt)
22/05/2022 14:50 31oC (87.8oF) 30%
WNW (2900)
2b (4kt)
22/05/2022 14:20 30oC (86.0oF) 30%
N (3500)
3b (7kt)
22/05/2022 13:50 30oC (86.0oF) 36%
N (3500)
3b (7kt)
22/05/2022 13:20 30oC (86.0oF) 34%
N (3500)
3b (8kt)
22/05/2022 12:50 30oC (86.0oF) 36%
N (3500)
4b (15kt)
22/05/2022 12:20 31oC (87.8oF) 34%
N (3500)
4b GUSTS 6b (12ktG23kt)
22/05/2022 11:50 31oC (87.8oF) 39%
NNW (3300)
2b (6kt)
22/05/2022 11:20 31oC (87.8oF) 28%
NW (3200)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours