ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/07/2019 11:20 32oC (89.6oF) 48%
W (2800)
3b (9kt)
22/07/2019 10:50 32oC (89.6oF) 48%
WNW (2900)
3b (8kt)
22/07/2019 10:20 31oC (87.8oF) 54%
WNW (2900)
3b (8kt)
22/07/2019 09:50 30oC (86.0oF) 51%
WNW (2900)
3b (8kt)
22/07/2019 09:20 30oC (86.0oF) 51%
W (2800)
3b (8kt)
22/07/2019 08:50 29oC (84.2oF) 57%
W (2800)
3b (8kt)
22/07/2019 08:20 28oC (82.4oF) 61%
WNW (3000)
3b (8kt)
22/07/2019 07:50 27oC (80.6oF) 64%
WNW (2900)
3b (7kt)
22/07/2019 07:20 26oC (78.8oF) 64%
WNW (2900)
2b (5kt)
22/07/2019 06:50 26oC (78.8oF) 69%
WNW (2900)
3b (7kt)
22/07/2019 06:20 25oC (77.0oF) 73% VARIABLE 1b (3kt)
22/07/2019 05:50 25oC (77.0oF) 68% VARIABLE 1b (2kt)
22/07/2019 05:20 25oC (77.0oF) 68% CALM
22/07/2019 04:50 23oC (73.4oF) 73% VARIABLE 1b (2kt)
22/07/2019 04:20 22oC (71.6oF) 77% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours