ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Δείκτης WCTI

Ο δείκτης ψυχρότητας ή Wind Chill Temperature Index (WCTI) αποτελεί ένα μέτρο της αισθητής από τον ανθρώπινο οργανισμό θερμοκρασίας υπό την επίδραση χαμηλών θερμοκρασιών, σε συνδυασμό με την παρουσία ανέμου. Η μεταφορά θερμότητας αυξάνεται σημαντικά με την αύξηση της ταχύτητας του αέρα. Συνεπώς ο δείκτης βοηθά στη συσχέτιση της ψυκτικής επίδρασης του ανέμου με τη θερμοκρασία του αέρα.