ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙΡΟΥ

Παραδείγματα Προϊόντων Αριθμητικών Μοντέλων Πρόγνωσης Του Καιρού

Σχήμα 5. Χάρτης 500ΗΡΑ

Σχήμα 6. Χάρτης Θερμοκρασίας στα 2 μ και ανέμου στα 10 μ

Σχήμα 7. Χάρτης νεφοκάλυψης