ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

"Αδιαμφισβήτητα ο ρόλος του καιρού είναι σημαντικός για την αγροτική παραγωγή. Η συμβολή του σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των καλλιεργειών, καθώς και στις αποδόσεις τους είναι καθοριστική, αφού έχει άμεση σχέση με την εμφάνιση των παρασίτων και των ασθενειών, τις ανάγκες για νερό και τις απαιτήσεις σε λίπασμα. Επιπλέον, λόγω ακραίων καιρικών γεγονότων, μπορεί να προκληθούν στις καλλιέργειες καταστροφές μεγάλης έκτασης, αλλά και διάβρωση των καλλιεργουμένων εδαφών, ενώ από τις καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και αποθήκευσης, εξαρτάται τόσο η ποιότητα των αγροτικών προϊόντων, όσο και η βιωσιμότητα και ευρωστία των σπόρων και γενικά του υλικού φύτευσης.

Υπάρχει πλήθος παροιμιών και λαϊκών παραδόσεων, που συνδέουν την προοπτική των τοπικών καιρικών συνθηκών με το χρονοδιάγραμμα των αγροτικών εργασιών. Παρόλο που δεν έχει βρεθεί επιστημονική βάση σε αυτές τις λαϊκές παραδόσεις (Basu 1953, Banerjee et al.2003), ωστόσο η ύπαρξή τους αποδεικνύει την έντονη και διαχρονική επιθυμία των αγροτών να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις πιθανές καιρικές συνθήκες για τον προγραμματισμό των καλλιεργητικών εργασιών.

Μάλιστα έχουν αναπτυχθεί αγρονομικές στρατηγικές, για την αντιμετώπιση των μεταβαλλόμενων καιρικών συνθηκών. Για παράδειγμα η καθυστέρηση έναρξης της καλλιεργητικής περιόδου μπορεί πιθανώς να αντιμετωπισθεί επιλέγοντας διαφορετικές ποικιλίες φυτών ή με βαθύτερη σπορά. Εφόσον όμως ξεκινήσει η καλλιεργητική περίοδος δεσμεύονται οι πόροι και η τεχνολογία και η μόνη επιλογή που απομένει στη συνέχεια είναι να υιοθετηθούν καλλιεργητικές πρακτικές που θα ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, με σημαντικό παράγοντα την εκ των προτέρων προειδοποίηση για την εμφάνισή τους. Σαφώς λοιπόν οι μεσοπρόθεσμες προγνώσεις καιρού, με περίοδο ισχύος που επιτρέπει στους αγρότες να οργανώσουν τις αγροτικές δραστηριότητες για να αντιμετωπίσουν τις προβλεπόμενες καιρικές συνθήκες ή να επωφεληθούν από αυτές, είναι χρήσιμες.

Βεβαίως οι άνθρωποι δεν μπορούν να ελέγξουν τα ακραία καιρικά γεγονότα. Η ύπαρξη όμως μιας έγκαιρης και έγκυρης πρόγνωσής τους είναι δυνατόν να βοηθήσει στην προσαρμογή ή στον μετριασμό των επιβλαβών αποτελεσμάτων τους.

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά το ενδιαφέρον για ζητήματα που αφορούν στις επιπτώσεις των μελλοντικών κλιματικών συνθηκών στον αγροτικό τομέα. Προβολές μέχρι το έτος 2050 αποκαλύπτουν τις δυνατότητες, αλλά και τους κινδύνους, που ο αγροτικός τομέας πρέπει να αναμένει να αντιμετωπίσει σε μερικά χρόνια ή δεκαετίες. Αυτές περιλαμβάνουν αλλαγές στην ισορροπία του νερού, τις συνθήκες καλλιέργειας και τα παράσιτα.

Για την επίτευξη λοιπόν της βέλτιστης αγροτικής παραγωγής με τη χρήση των ελάχιστων πόρων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενός αγροτικού στρατηγικού πλαισίου με έμφαση στον καιρό και το κλίμα."

Πηγή: Guide to Agricultural Meteorological Practices (GAMP) 2010 Edition (WMO-No.134) Updated in 2012